Onderzoek naar leefbaarheid langs het spoor

0

Ministerie IenM stelt voor de gemeenten Roosendaal, Halderberge en Moerdijk nu ook geld beschikbaar voor bouwkundig onderzoek van 350 huizen die dicht langs het spoor staan.

Volgens de drie gemeenten is dit een belangrijke doorbraak in de houding van IenM, schrijft weekblad De Bode. Eerder stelde IenM wel vijf miljoen euro beschikbaar voor maatregelen op het gebied van veiligheid en zelfredzaamheid in het geval van een treinramp, maar niet voor leefbaarheid. Dat gebeurt met het bouwkundig onderzoek nu wel.

Meer wagons
Het bouwkundig onderzoek wordt eveneens bekostigd uit het bedrag dat eerder beschikbaar werd gesteld voor de drie gemeenten. Hierbij wordt bekeken of de woningen schade oplopen als er het komende jaar meer goederentreinen voorbij komen. Naar verwachting zal het aantal passerende goederenwagons komende jaren flink gaan stijgen, onder andere door vervoer van chemicaliën. Het aantal gifwagons zal mogelijk oplopen tot 50.000 wagons in 2020 en 100.000 wagons in 2040. Dit zorgt ook voor meer geluidshinder voor bewoners langs het spoor.

Risico’s
De bouwkundig experts bekijken in augustus en september de staat van de buitengevel van de betreffende huizen. Zij verzoeken bewoners om bij de inspectie aanwezig te zijn om vragen beantwoorden van de experts te beantwoorden. Met deze informatie kunnen zij een goed beeld vormen van de risico’s op het moment dat er giftige stoffen vrijkomen bij een treinongeval. Eind september kunnen de woningeigenaren een rapportage thuis op de deurmat verwachten.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.