Handleiding Omgevingsveiligheid in de omgevingsvisie

0

De handleiding ‘Omgevingsveiligheid in de omgevingsvisie’ voor gemeenten is gepubliceerd. Het document is bedoeld om met de komst van de Omgevingswet het aspect omgevingsveiligheid goed te blijven waarborgen.

De handleiding is een coproductie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het programma Impuls Omgevingsveiligheid en Ontwerp Veilige Omgeving. Hij werd opgesteld op basis van pilots in zes gemeenten: Maasgouw, Ermelo, Harlingen, Waalwijk, Eindhoven en Rotterdam. De gemeenten hebben zeer verschillende risicoprofielen. In Ermelo waren bosbranden in de buurt van een recreatiepark een item. In Maasgouw was aandacht voor overstromingsrisico’s van de Maas. In Eindhoven zat de spanning vooral tussen het herontwikkelen van een industriegebied langs een spoorlijn waar treinen met gevaarlijke stoffen over rijden.

Gezamenlijk overleg

Centraal in het proces staat het gezamenlijk overleg tussen alle belanghebbenden. Door samen, vanuit verschillende invalshoeken, naar het gemeentelijk grondgebied te kijken ontstaan goede gesprekken, meer begrip voor elkaar en nieuwe inzichten. Projectleider Hans Iserief: “Medewerkers van gemeente, omgevingsdienst en veiligheidsregio moeten dit proces echt samen doorlopen. Dat proces is minstens zo belangrijk als wat er in de bouwsteen komt te staan. En het is essentieel dat gemeentelijke RO’ers vanaf het begin meedoen.”

Bouwsteen omgevingsveiligheid

Met de komst van de Omgevingswet wordt de bestuurlijke afwegingsruimte groter en ligt minder vast in regels. De handleiding moet gemeenten helpen om antwoord te krijgen op vragen als: Welke ontwikkelingen zie ik in mijn gebied? Wat wil ik wel en wat absoluut niet toestaan? Hoe kan ik een bestaand industriegebied op een goede wijze transformeren tot een woonwijk? En wil ik nieuwe, risicovolle bedrijven wel of niet in mijn gemeente? Er wordt een stappenplan gevolgd waarmee een gemeente dit soort vragen kan beantwoorden. De gemaakte keuzes leveren een ‘bouwsteen omgevingsveiligheid’ voor de omgevingsvisie op.

  • Wat zijn de kerninstrumenten in de Omgevingswet en wat staat er in de vier AMvBs? Hoe staat het met de aanvullingsbesluiten? Wat doen gemeenten nu al in de voorbereiding? Je leest het allemaal op deze pagina.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden