VNG: handhaaf bestemmingsplan in Omgevingswet

1

Het bestemmingsplan vervangen door een omgevingsverordening, zoals de minister van IenM wil in de Omgevingswet, lost knelpunten bij gebiedsontwikkeling niet op, stelt de VNG

Dat concluderen mr. Peter Noordanus en prof.mr. Friso de Zeeuw op basis van een praktijkonderzoek naar de knelpunten voor gemeenten in het omgevingsrecht.

Het onderzoek ‘Knelpunten omgevingsrecht voor gemeenten’ is uitgevoerd is door de praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft in opdracht van de VNG. Minister Schultz van IenM en VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma namen het rapport gisteren in ontvangst.

De omgevingsverordening zal door zijn integrale karakter leiden tot gedetailleerde plannen, daardoor is het geen oplossing voor knelpunten, concluderen Noordanus en De Zeeuw. Het bestemmingsplan moet volgens hen dan ook behouden blijven in het nieuwe omgevingsrecht en zou een sterkere gebiedsontwikkelingsfunctie moeten krijgen.

Investeringen gemeente
Behoud van het bestemmingsplan doet ook recht aan de grote investeringen die gemeenten hebben gedaan vanwege de verplichting om de huidige plannen uiterlijk 1 juli 2013 te actualiseren. Het zou goed zijn om bij de wijziging en samenvoeging van bestemmingsplannen in de omgevingsverordening deze investeringen niet overboord te zetten.

Annemarie Jorritsma onderschrijft de conclusie van het rapport: “Het bestemmingsplan moet het uitgangspunt zijn bij de herziening van het omgevingsrecht.”

De VNG gaat hier graag met de minister over in gesprek. Noordanus pleit voor een gezamenlijke verdiepingsstudie van de VNG en IenM op korte termijn, met het bestemmingsplan als uitgangspunt.

Overige conclusies
Friso de Zeeuw komt in het rapport tot negen grote knelpunten in het omgevingsrecht die met voorrang moeten worden opgelost. De knelpunten leiden tot complexe besluitvorming bij gemeenten en hogere kosten voor de belastingbetaler. Het gaat hierbij onder andere om gebrek aan afwegingsruimte en flexibiliteit, onderzoeksverplichtingen, aantal procedures en bemoeienis van Rijk en provincies. Peter Noordanus was als bestuurlijk begeleider betrokken bij het onderzoek van de Zeeuw.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

1 reactie

  1. Avatar
    R.W. Kruijswijk op

    N.a.v. vragen antwoordt ambtelijke dienst Bloemendaal: Per 1 nov. jl. zijn er al maatregelen vergunningsvrij bouwen ingevoerd die bestemmingsplannen al aantasten: aanbouwen zijn (tot 4 m) mogelijk, ook al zijn die IN STRIJD MET bestemmingsplan!

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden