Marktplaats helpt bij verwerven Burgerzakenmodules

0

In het kader van de modernisering GBA (mGBA) gaan gemeenten de komende jaren over van de GBA op de Basisregistratie Personen (BRP). Een marktplaats kan daarbij helpen.

In het kader van de modernisering GBA (mGBA) gaan gemeenten de komende jaren over van de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens op de Basisregistratie Personen. Voor het bijhouden en verstrekken van gegevens maken zij daarbij gebruik van Burgerzakenmodules. Bij het verwerven van deze modules kunnen gemeenten een beroep doen op de Marktplaats BZM, een initiatief van de VNG, in samenwerking met KING en het programma mGBA.

Het programma mGBA werkt aan de Basisregistratie Personen (BRP). Dit doet het samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB), Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en het agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten. De BRP bevat gegevens over ingezetenen van Nederland en over personen die niet in Nederland wonen, maar die wel een relatie hebben met de overheid (de ‘niet-ingezetenen’).

Op termijn vervangt de BRP de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA), een van de bouwstenen van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP). Het doel van de BRP is om kwalitatief hoogwaardige persoonsgegevens bij te houden en te verstrekken aan overheidsorganisaties, en aangewezen instellingen en personen.
Naast de BRP omvat het programma mGBA decentrale systemen die de BRP ‘voeden en bijhouden’. Deze Burgerzakenmodules zijn nodig om aan te sluiten op de centrale BRP-voorzieningen. Ze ondersteunen de dienstverlenings- en bijhoudingsprocessen bij gemeenten op het gebied van burgerzaken. Bijvoorbeeld bij de afgifte van uittreksels, reisdocumenten en rijbewijzen, verkiezingen en de verstrekking van informatie over in de BRP ingeschreven personen.

Verwerven
Voordat gemeenten de Burgerzakenmodules kunnen gebruiken, moeten zij de toepassing verwerven. Daarvoor kunnen gemeenten hun huidige contracten met leveranciers aanpassen, bij bestaande leveranciers vernieuwen, of door middel van een (Europese) aanbesteding een nieuwe leverancier zoeken. “Verwerven is beduidend breder dan alleen aanbesteden”, aldus Wijnand Heijnen, projectleider Verwerving binnen het KING-programma Operatie BRP.

“Onder verwerving verstaan wij het proces waarbij een gemeente een leverancier selecteert voor de levering van de BZM. Daartoe behoort ook het bepalen van de te stellen eisen aan de BZM, de dienstverlening, de wijze van selecteren, het afsluiten van het contract en het vastleggen van overige afspraken. Ook de keuze om wel of niet een nieuw contract aan te gaan, en de wijze waarop, behoort daartoe. Het slotstuk van verwerving betreft het afsluiten van het contract, en het toezien op correcte levering.”Marktplaats BZM


Bij het verwerven van de Burgerzakenmodules kunnen gemeenten een beroep doen op de Marktplaats BZM. In de Marktplaats, die beheerd wordt door Operatie BRP, is veel documentatie te vinden, waarbij hergebruik de rode draad is. Daarbij gaat het om praktijkvoorbeelden, maar ook bijvoorbeeld om een Plan van Aanpak rond een aanbesteding of een voorbeeld Programma van Eisen. Verder staat in de Marktplaats het uitwisselen van kennis, ervaringen, expertise en de ontwikkeling en het gebruik van standaarden centraal.

“Door VNG en KING is een gezamenlijke aanbesteding gestart. Met die gezamenlijke actie hadden we gedacht de kosten voor allerlei aanbestedingen per individuele gemeente weg te nemen. Wegens onvoldoende animo is de gezamenlijke aanbesteding halverwege 2012 stopgezet”, zo schetst Heijnen. De gezamenlijke aanbesteding mocht dan geen groen licht krijgen, daarmee was al het voorwerk niet van tafel. “Het traject heeft veel gedocumenteerde informatie opgeleverd, die in de Marktplaats BZM zijn geborgd, en waar gemeenten en samenwerkingsverbanden uiteindelijk flink mee geholpen worden.”

Standaarden
Specificaties van de Burgerzakenmodules, zoals die nu in de Marktplaats worden gebruikt, zijn standaardeisen aan de software die VNG voor gemeenten heeft laten opstellen. “Voor een goede dienstverlening van de overheid aan burgers en bedrijven is het belangrijk de binnen de overheid bekende gegevens over bijvoorbeeld personen, bedrijven of adressen op een gestandaardiseerde wijze met elkaar te delen”, zo laat Kees Groeneveld weten. Groeneveld is manager Leveranciersrelaties binnen het KING-programma Operatie NUP.

“Standaard koppelvlakken zorgen voor eenduidige en uniforme uitwisseling van gegevens, ten behoeve van een verbeterde dienstverlening aan burgers en bedrijven”.

Tot nu toe is de Marktplaats het domein geweest van een aantal gemeentelijke koplopers. “We zijn nu bezig om documenten af te ronden die ook voor alle andere gemeenten relevant zouden moeten zijn. De bedoeling is dan ook dat op korte termijn andere gemeenten aansluiten”, aldus Heijnen.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden