Subsidie groene daken Amstelveen onbenut op de plank

0

Wegens gebrek aan belangstelling verruimt de gemeente Amstelveen haar subsidieregeling voor groene daken. Vanaf nu geldt de regeling ook voor de aanleg van groene gevels of verticale tuinen. De nieuwe subsidiebedragen worden fors hoger: de gemeente betaalt tot de helft mee, in plaats van 10 tot 50 euro per vierkante meter.

De gemeente wil dat inwoners en bedrijven meer groen rondom hun huis of terrein aanleggen. De subsidieregeling die in juli 2016 in werking trad leverde tot nu toe matig resultaat op. Toen werd 200.000 euro beschikbaar gesteld. ‘Sinds de start zijn er zo’n veertig aanvragen ingediend tot april 2019 en is ongeveer 10 procent van het bedrag besteed, rond de 20.000 euro,’ aldus wethouder Floor Gorden in haar raadsbrief Groen op gebouwen (pdf) van begin april.

Gemeente betaalt de helft

Door de subsidieregeling Groen op Gebouwen nu te versoepelen, hoopt ze groen op het huis alsnog aantrekkelijker te maken. Ook de muren worden dus subsidiabel indien beplant. ‘Door daarnaast de subsidie te verhogen naar maximaal 50 procent van de kosten van aanleg met een maximum van 25.000 euro verwachten wij dat meer inwoners en Amstelveense bedrijven hiervan gaan gebruikmaken.’

Voordelen groene daken en gevels

Een groen dak of groene gevel levert een bijdrage aan een klimaatbestendige stad, is het idee erachter. Het heeft een isolerende werking. ‘Door de vegetatie daalt in de warme zomermaanden de binnentemperatuur met een paar graden en blijft het in de wintermaanden warmer,’ aldus de gemeente. De begroeiing vormt ook een buffer bij regenafvoer. Het hemelwaterriool hoeft minder op te vangen en straten overstromen minder snel. Daarnaast verminderen groene daken of gevels hittestress. Zo neemt de temperatuur in de stad tijdens warme zomers af.

De beplanting kan ook fijnstof uit de lucht filteren en CO2 omzetten in zuurstof. En een ander belangrijk effect, vooral voor een gemeente nabij Schiphol, is geluidsisolatie. ‘Dak- en gevelbegroeiing dragen vooral in een stedelijke omgeving bij aan het verminderen van lawaai. Daarnaast heeft het koelende effect van de dankbegroeiing een gunstig effect op zonnepanelen, wat het rendement kan verhogen met 5 procent,’ aldus Amstelveen. Ook heeft de groene dak- of gevelbedekking een positief effect op biodiversiteit.

Wegens succes verlengd

Amstelveen lijkt met de onderbenutte subsidie een vreemde eend in de bijt. Vorig jaar verlengden verschillenden andere gemeenten juist wegens succes hun subsidieregeling. Zo stelde Utrecht al snel meer geld beschikbaar, net als Amsterdam.

Over Auteur

Niobe Moen

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden