Registratiesysteem voor aanpak illegale vakantieverhuur

0

Rijk, gemeenten en verhuurplatforms zoals Airbnb gaan samenwerken tegen illegale vakantieverhuur. Ze willen onder meer een uniform registratiesysteem voor vakantieverhuur invoeren. Gemeenten kunnen daardoor gerichter optreden bij overtredingen van lokale regels.

Ook wordt bekeken of een registratiesysteem het innen van toeristenbelasting makkelijker maakt. Dat schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan de Tweede Kamer. De minister voert met de initiatieven ook de moties Beckerman (SP) en Paternotte (D66) uit.

Registratiesysteem

Gemeenten zouden met een uniform registratiesysteem aan de verhuurder de voorwaarde kunnen stellen dat bij een advertentie op een platform ook een uniek registratienummer staat. Met een registratienummer krijgt de gemeente zicht op de adressen die verhuurd worden. Handhavers kunnen dan eerder ingrijpen bij oneigenlijke bewoning en overlast door vakantieverhuur. De registratie van verhuurders is uniform, zodat de verschillende partijen ermee uit de voeten kunnen. Het systeem moet ruimte laten voor lokaal maatwerk en zal alleen gelden voor gemeenten die een registratieplicht willen invoeren. Het wordt dus niet verplicht voor gemeenten.

Modelverordening

Verder gaat het Rijk samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een modelverordening/ handreiking voor vakantiehuur opstellen. Daarin staat de wet- en regelgeving die gemeenten kunnen gebruiken voor een effectieve handhaving van vakantieverhuur. Een recente bestuursrechtelijke uitspraak, die stelt dat bij vakantieverhuur sprake is van woningonttrekking, geeft gemeenten een juridische steun in de rug.

Lokale regels

De regels rond vakantieverhuur verschillen per gemeente. Zo heeft de gemeente Amsterdam met een aantal platforms afgesproken dat een advertentie niet langer is te boeken nadat het maximaal aantal toegestane overnachtingen is bereikt. Platforms willen op hun website de lokale regels voor verhuurders gaan vermelden.

Over Auteur

Laura Wennekes

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden