Aantal vergunninghouders om te huisvesten omlaag

0

Het aantal vergunninghouders dat gemeenten in de eerste helft van dit jaar moeten huisvesten gaat omlaag van 8000 naar 6000. In de afgelopen maanden zijn minder vergunningen afgegeven dan verwacht, daarom hoeven ook minder vergunninghouders te worden gehuisvest.

Met de verlaging van de taakstelling komt staatssecretaris Harbers volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid tegemoet aan zorgen bij gemeenten en toezichthouders. ‘Het biedt gemeenten de mogelijkheid om reëlere afspraken te maken met woningcorporaties over het benodigde aantal woningen en meer ruimte om andere groepen woningzoekenden te helpen. Mochten gemeenten aan het eind van de taakstellingsperiode te weinig vergunninghouders hebben gehuisvest, dan biedt het besluit toezichthouders de mogelijkheid om met meer overtuiging te handhaven.’

Spoedige huisvesting

Door de gewijzigde samenstelling van de asielinstroom en de extra inzet op het snel afhandelen van kansarme asielaanvragen zoals van ‘veiligelanders’, zijn de afgelopen maanden minder vergunningen afgegeven dan vooraf verwacht. Voor de komende maanden wordt geen grote wijziging voorzien. De taakstelling voor de tweede helft van dit jaar is daarom ook 6000. In de loop van dit jaar wordt bekeken of het systeem van huisvesten van vergunninghouders voldoende flexibiliteit biedt. Spoedige huisvesting in gemeenten blijft daarbij het uitgangspunt van Harbers.

Over Auteur

Laura Wennekes

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden