Bewezen effectief, en toch maar afwachten of gemeente subsidie geeft

0

Sociale interventies die volgens wetenschappelijk onderzoek goed doordacht en effectief zijn, worden desondanks nog maar weinig toegepast. Gemeenten spelen hier regelmatig een belemmerende rol in.

Dat concluderen de schrijvers van het boek ‘Bezielende interventies; wat sociaal werk succesvol maakt’ dat vandaag wordt gepresenteerd. Het boek is geschreven door een journalist, een onderzoeker van Movisie, en een redacteur van het tijdschrift voor Sociale vraagstukken.

Goede resultaten
Gedurende een jaar bekeken de schrijvers een vijftal sociale interventies op tien locaties die bewezen werkzaam, goed doordacht en met effectieve resultaten zijn. Het gaat om Thuis op Straat, waarbij jongerenwerkers sociaal mindere buurten in Rotterdam en Bergen op Zoom met sport en spel weer aantrekkelijk maken. Ze bezochten een opvangcentrum voor mishandelde vrouwen en verwaarloosde jongeren die gecoacht werden volgens de methode Krachtwerk. Deze methode hamert voortdurend op hun talenten en positieve eigenschappen. Verder kwamen ze in ontmoetingscentra voor dementerenden, en op scholen waarbij leerlingen zich inzetten voor een lhbt-vriendelijk klimaat. Ook bezochten ze huisartsen die welzijnsrecepten uitschrijven tegen geestelijke nood.

Vrijwilligers?
Hoewel van al deze interventies is bewezen dat ze goed werken en effect hebben, worden ze, tot irritatie van de schrijvers van het boek, nog maar weinig toegepast. Veel initiatieven hebben moeite om financieel overeind te blijven. Ze zijn afhankelijk van gemeentesubsidie, en moeten – ondanks alle goede resultaten – om de zoveel jaar maar afwachten of de gemeente ze wel weer opnieuw subsidie gunt. Daar komt bij dat veel gemeenten vinden dat zulke activiteiten in de participatiemaatschappij door vrijwilligers gedaan zou moeten worden, niet door professionals.

Sociale wijkteams
Daarnaast hebben sociale wijkteams in gemeenten een blinde vlek voor bewezen effectieve sociale interventies. Uit de meeste rapportages over sociale wijkteams blijkt dat zij zich vooral inzetten voor individuele hulpverlening, concluderen de schrijvers. En dat er vaak geen tijd is voor sociale interventies die een buurt aantrekkelijker maken of grotere groepen mensen helpen steviger in de schoenen te staan. Terwijl dat juist vaak de interventies zijn waarvan de effectiviteit is bewezen.

Vooroordelen over sociale interventies bij een deel van de professionals hinderen eveneens een brede verspreiding. Sommige professionals zien interventies als een keurslijf dat in het eigen handelen beperkt. Ten onrechte, menen de schrijvers. Gebaseerd op hun ervaringen op de tien locaties zijn ze van mening dat de interventies juist houvast geven aan professionals, maar ook veel plezier en inspiratie. Tevens bieden de interventies de nodige ruimte tot maatwerk.

Over Auteur

Betty van Wijngaarden

Freelance redacteur voor Gemeente.nu en zelfstandig coach voor professionals (werknemers en zzp'ers). Tevens auteur en trainer. Als "communicatiediva" pur sang heeft ze de beschikking over veel woorden en schrijft ze graag over loopbaangerelateerde onderwerpen. In coaching kan ze goed luisteren, aanmoedigen en aanzetten tot actie of een koerswijziging. Het liefst met de nodige dosis humor. (www.vanwijngaardencoaching.nl)

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden