Doorstroom naar bijstand fors omlaag

0

Het aantal werklozen dat na afloop van een WW-uitkering van UWV in de bijstand belandt, is vorig jaar gedaald tot het laagste niveau in tien jaar tijd. Van alle mensen met een WW-uitkering kreeg slechts 3,8 procent vervolgens een bijstandsuitkering bij de gemeente.

‘Sinds de start van de economische crisis eind 2008 is dit percentage niet zo laag geweest,’ aldus arbeidsmarktdeskundige Katinka van Brakel van het UWV. Uit cijfers van de uitkeringsinstantie (pdf) blijkt dat 14.200 mensen in 2018 na het einde van een WW-uitkering in de bijstand kwamen. Dat waren er ruim 5000 minder dan een jaar eerder. In 2017 belandde nog 4,6 procent van alle mensen met een WW-uitkering in de bijstand.

Nieuwe baan

Dankzij de krappe arbeidsmarkt was het voor mensen die hun baan verloren gemakkelijk om snel elders werk te vinden. In de eerst helft van 2018 hadden bijna 7 op de 10 mensen van wie de WW-uitkering afliep binnen een maand een nieuwe baan. Het aandeel dat na afloop van de WW in de bijstand komt, is het hoogst onder mensen van 55 tot 60 jaar. Toch is het aandeel ook in deze leeftijdsgroep flink afgenomen. Van 6,7 procent in 2017 naar 5,3 procent in 2018.

Dordrecht

Het percentage mensen dat na de WW in de bijstand kwam, was in 2018 het hoogst in de arbeidsmarktregio’s Haaglanden, Drechtsteden en Groningen. Binnen de regio Drechtsteden beïnvloedt vooral gemeente Dordrecht het gemiddelde. In 2018 kwam in deze gemeente 6,6 procent van wie de WW-uitkering eindigde in de bijstand terecht. De kans is hoger voor lager opgeleiden en voor WW’ers die wonen in wijken met een lage sociaaleconomische status.

Samenwerking gemeenten

Niet iedereen heeft na een WW-uitkering recht op een bijstandsuitkering. Een uitkering bij de gemeente is afhankelijk van eigen vermogen en van het inkomen van een partner. UWV werkt op diverse plekken in het land samen met gemeenten in projecten voor mensen waarvan de WW bijna eindigt. Deze projecten zijn intensief en gericht om mensen te helpen in de zoektocht naar werk.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden