Blokhuis: hulp aan daklozen moet beter

0

De hulp aan daklozen schiet tekort, erkent verantwoordelijk staatssecretaris Blokhuis. Hij komt daarom in het najaar met plannen om meer plaatsen aan te bieden waar daklozen onder begeleiding kunnen wonen en een nieuw leven opbouwen.

Het aantal daklozen is de afgelopen jaren ‘schrikbarend’ toegenomen, schrijft Blokhuis aan de Tweede Kamer. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) constateerde in tien jaar tijd een verdubbeling. Onder die nieuwe daklozen zijn veel jongeren en mensen met een migratieachtergrond. De stijging is volgens de staatssecretaris ‘onacceptabel’.

Met gemeenten

Er zijn vooral meer plekken nodig waar daklozen begeleid kunnen wonen, maakt Blokhuis op uit gesprekken met wethouders en andere betrokkenen. Samen met gemeenten, en waar mogelijk met hulp van bijvoorbeeld het bedrijfsleven, werkt hij een plan uit dat later dit jaar naar de Tweede Kamer gaat.

‘Samen willen we de beoogde transitie “van opvang naar wonen” strak vormgeven,’ schrijft Blokhuis. Bij de uitwerking betrekt hij ook de bestaande mogelijkheden en instrumenten die (lokale) partijen hebben, ‘maar die nog niet altijd worden benut’. Daarmee doelt hij op de door minister Ollongren aangekondigde maatregelen op de woningmarkt en de kansen op het gebied van publiek-private samenwerking, ‘in het licht van de brede maatschappelijke uitdaging op dit terrein’.

Proef daklozen jongeren

Recent startte het kabinet nog een proef om dak- en thuisloze jongeren beter te helpen. Twaalf gemeenten werken daarvoor samen. Doel is dat voor het eind van 2021 alle (potentiële) jongeren uit de doelgroep de benodigde hulp en ondersteuning krijgen en niet langer dan drie maanden in de opvang of op straat doorbrengen. Het gaat hierbij om de ‘100% ambitie pilots’ uit het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren, waar Blokhuis ook naar verwijst in zijn brief. ‘Gezien de cijfers van het CBS is echter meer nodig om deze ontwikkeling te keren,’ erkent hij.

Geschrokken

Blokhuis reageerde geschrokken toen de CBS-cijfers vorige maand naar buiten kwamen, wat hem op verwijten van hulpverleners kwam te staan. De staatssecretaris veinsde volgens hen dat hij door het slechte nieuws werd verrast, terwijl hij dat kon zien aankomen.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden