Buurtcirkels halen kwetsbare wijkbewoners uit het zorgsysteem

0

Het fenomeen Buurtcirkels is uit New York en Londen overgewaaid naar Nederland. Hierbij vormen acht tot twaalf kwetsbare buurtbewoners een sociaal netwerk waarbij ze elkaar ondersteunen. Wijkteams verwijzen direct of indirect wijkbewoners door die hier mogelijk bij gebaat zijn.

Een vrijwilliger zorgt voor stimulans en aansluiting van de Buurtcirkel op bestaande infrastructuren in de buurt. En een professionele buurtcirkelcoach helpt met de opstart, met sociale samenhang creëren en fungeert als vangnet bij problemen.

Doorontwikkelen
De Rotterdamse zorginstelling Pameijer kwam in het buitenland in aanraking met Buurcirkels en is vervolgens enthousiast met het concept aan de slag gegaan, schrijft Platform31. Daarvoor heeft de zorginstelling +Vijf opgericht om het initiatief verder door te ontwikkelen en te verspreiden. Inmiddels zijn er meer dan 50 cirkels in verschillende Nederlandse steden, waarbij de eerste cirkels in Rotterdam zijn opgestart. Een aantal gemeenten was direct over het concept te spreken en ondersteunde de uitvoering ervan.

De samenstelling van een groep verschilt per cirkel. Aan de cirkels nemen onder meer eenzame mensen, ouderen, doorstromers vanuit het Beschermd Wonen en mensen met een licht verstandelijke beperking deel. Daarbij is het van belang dat in een Buurtcirkel mensen met verschillende talenten zitten, zodat ze die voor hun Buurtcirkelgenoten kunnen benutten. Mooi pluspunt is dat het aanspreken op en gebruikmaken van elkaars talenten de eigenwaarde en zelfvertrouwen van deelnemers vergroot.

Wederkerigheid
De Buurtcirkelgenoten moeten verplicht bij de bijeenkomsten zijn en ondersteuning bieden aan de andere deelnemers. Als ze dit niet doen, dan worden ze hier door de vrijwilliger en de Buurtcirkelcoach op aangesproken. Als de groep hechter is geworden, gaan deelnemers ook elkaar aanspreken op hun rol in de groep. Door die wederkerigheid wordt de groep hechter. Jan Alblas, directeur van +Vijf: “Door de Buurtcirkel hebben de deelnemers de ervaring dat ze gezien worden, dat ze waardering krijgen. Er is cohesie in de groep en ze doen leuke dingen samen. Het zijn simpele dingen, maar het haalt ze uit het zorgsysteem.”

Buurtcirkels worden ondersteund door een vrijwilliger en een beroepsmatige coach. De vrijwilliger ondersteunt de groep, organiseert bijeenkomsten, stimuleert de deelnemers en zorgt voor een verbinding met de wijk. De coach heeft de training gevolgd die +Vijf heeft ontwikkeld. De opleiding bestaat uit zeven modules, gericht op vaardigheden en kennis die nodig zijn voor het creëren van de randvoorwaarden voor een Buurtcirkel. De coach volgt de ontwikkelingen in de groep. In het begin is de coach intensief betrokken om de cirkel in te richten en er een lopend geheel van te maken. Daarna wordt de inzet van de coach steeds minder. Wel blijft de coach de cirkel volgen en wordt er altijd bij betrokken als er iets misgaat.

Sociaal wijkteam
In de gemeenten Zaanstad en Venray is de Buurtcirkel gestart als voorliggende voorziening. Deelnemers worden rechtstreeks vanuit het sociaal wijkteam doorverwezen naar de Buurtcirkelcoach. In andere gemeenten verwijst het wijkteam eerst naar (specialistische) aanbieders, die op hun buurt weer kunnen doorverwijzen naar een Buurtcirkelcoach. De onderliggende organisaties faciliteren dan de Buurtcirkels. Hun medewerkers die als coach aan de slag gaan, worden door +Vijf getraind.

Binnen +Vijf wordt gewerkt aan het verder neerzetten van het concept. Er wordt gedacht aan het opzetten van een landelijk netwerk van cirkels, met een online platform en ontmoetingen.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden