CIZ mag medische gegevens delen met gemeenten

0

Zorgaanbieders kunnen niet meer weigeren om medische gegevens te delen met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Dat staat in de nieuwe Wet Langdurige Zorg die gisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het CIZ mag deze informatie in zeer beperkte mate delen met gemeenten.

In de nieuwe Wlz hebben zorgaanbieders niet meer de mogelijkheid om zelf te indiceren maar worden alle indicaties door het CIZ vastgesteld. Hulpverleners, instellingen of voorzieningen voor gezondheidszorg kunnen hierbij niet meer weigeren om het CIZ volledig te informeren door zich te beroepen op het medisch beroepsgeheim. Dat was voorheen, in de oude AWBZ, nog wel mogelijk.

De staatssecretaris schrijft: “Het medisch beroepsgeheim is een groot goed. (…). Het medisch beroepsgeheim gaat echter uit van volledige integriteit van alle zorgaanbieders, terwijl de praktijk laat zien dat ook zij partij kunnen zijn bij het veroorzaken of in stand houden van oneigenlijk gebruik of zelf frauduleus handelen in de zorg. In dit wetsvoorstel wordt geregeld dat zorgaanbieders het CIZ die persoonsgegevens, waaronder medische gegevens (en derhalve ook psychologische rapportages), over de cliënt moeten verstrekken, die voor het CIZ noodzakelijk zijn om een cliënt goed te kunnen te (her)indiceren.”

Dat-informatie
De wet beschrijft ook dat het CIZ de medische gegevens alleen met gemeenten mag delen als er “zwaarwegende belangen” spelen. In principe mag het CIZ alleen aan gemeenten doorspelen dat er een Wlz-indicatie is afgegeven voor een persoon. De staatssecretaris noemt dat in een nader rapport bij de wettekst het wisselen van “dat-informatie”.

Gegevens delen
In de nieuwe wet staat verder vastgelegd in hoeverre Zorgverzekeraars en Zorgkantoren (Wlz-uitvoerders) gegevens met elkaar mogen delen en hoe dat zit tussen Wlz-uitvoerders en gemeenten. In beiden gevallen is voor gegevensuitwisseling om de zorg af te stemmen de nadrukkelijke toestemming van de verzekerde vereist.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden