Eenzaamheid vaker onder middelbare mannen

0

Mannen zijn vaker eenzaam dan vrouwen. Vooral middelbare mannen gaan vaker onder eenzaamheid gebukt dan hun vrouwelijke leeftijdsgenoten.

Dit blijkt uit onderzoek van CBS.

Alleenstaand
Bijna 330 duizend mannen en bijna 220 duizend vrouwen waren in 2015 eenzaam. Dit is gelijk gebleven aan de cijfers uit 2012. Het grootste verschil in eenzaamheid tussen mannen en vrouwen is te vinden bij de middelbare leeftijdsgroep (45 tot 65 jaar): hier is 7 procent van de mannen en 4 procent van de vrouwen eenzaam. Gemiddeld genomen is 18 procent van de mannen die zich eenzaam voelen alleenstaand. Bij mannen van middelbare leeftijd is 34 procent alleenstaand. Onder jongeren (15 tot 25 jaar) en ouderen (75-plussers) zijn er nauwelijks verschillen in eenzaamheid tussen mannen en vrouwen.

Ouderen
Mensen van 75 jaar of ouder zijn vaker eenzaam dan jongeren: 7 procent (ruim 70 duizend) tegenover 2 procent onder 15- tot 25-jarigen. Eenzaamheid op latere leeftijd hangt samen met een slechtere gezondheid. Ouderen zijn minder mobiel waardoor ze minder gemakkelijk contact hebben met anderen.

Mensen met een niet-westerse achtergrond zijn relatief vaak eenzaam (7 procent). Ze hebben minder regelmatig contact met vrienden en familie en beoordelen hun gezondheid ook vaker als (zeer) slecht vergeleken met de andere herkomstgroepen.

Sociaal contact
In Nederland geven in totaal bijna 550 duizend mensen aan dat ze eenzaam zijn. Dit is 4 procent van de bevolking van 15 jaar of ouder. Over het algemeen zijn mensen eenzaam als ze iets missen in hun sociale contacten. Dit kan zijn: te weinig contacten of een gebrek aan emotionele steun. Iemand met weinig contacten is dus niet per se eenzaam.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden