Gebrekkige kennis bij gemeenten over migranten

1

Gemeenten hebben meer behoefte aan kennis over de leefsituatie van migranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa. Dat blijkt uit een grootschalige enquête onder Nederlandse gemeenten

Gemeenten hebben meer behoefte aan kennis over de leefsituatie van migranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa. Sinds de uitbreiding van de Europese Unie is het aantal EU-migranten fors toegenomen. Maar liefst zeventig procent van de gemeenten waar EU-migranten wonen, ervaart problemen met deze nieuwkomers. Gericht beleid ontbreekt echter bij een ruime meerderheid. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door Kennisplatform Integratie & Samenleving.

Tegelijkertijd ondernemen gemeenten te weinig actie voor een juiste integratie van nieuwkomers. EU-migranten zijn Europees ingezetene waardoor ze bijvoorbeeld geen verplichte inburgeringscursus hoeven te doen en zich hier vrij kunnen vestigen. Sommigen pendelen op en neer tussen Nederland en het thuisland, andere vestigen zich blijvend in Nederland. Er ontbreekt kennis over de migranten. Vaak weet een gemeente niet hoeveel migranten uit een bepaald land binnen haar grenzen wonen. Het enige contactmoment is vaak de registratie, daarna ontbreekt verder contact.Het Kennisplatform stelt dat er weinig kennis en er derhalve ook weinig ondersteuning bij integratie wordt geboden. Migranten raken op deze manier snel uit beeld en is er dus geen zicht op de knelpunten waar zij tegenaan lopen en waar hulp gewenst is.

Gemeenten zien het wel als hun taak het integratieproces te begeleiden. Door het ontbreken van gemeentelijk beleid zijn de migranten echter vaak -letterlijk-  verder van huis. Er wordt enkel praktische hulp geboden , bijvoorbeeld bij huisvesting, waar op het gebied van taal, zorg, onderwijs en schulden juist meer vraag is.

Kennisplatform Integratie & Samenleving zet zich de komende jaren in om meer bruikbare kennis te vergaren over migranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa. Het platform wil bijdragen aan een gerichter en beter overheidsbeleid dat ingespeeld is op de behoeften van de migranten. Ook wordt extra aandacht besteed aan de positie van kinderen van EU-migranten

Ruim 300.000 geregistreerde migranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa wonen op dit moment in Nederland. De grootste groep zijn Polen, op afstand gevolgd door Italianen en Spanjaarden. Tussen 2004 en 2014 zijn er meer dan 130.000 migranten uit het midden en oosten van Europa bijgekomen. Tijdens het hoogtepunt van de economische crisis in 2008, is een flinke toename in het aantal Zuid-Europeanen te zien. In Nederland leeft ook een aanzienlijk aantal niet-geregistreerde EU-migranten. Volgens de meest recente schattingen is 47 procent niet geregistreerd.(Bron: KiS)

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

1 reactie

 1. W.l. Van der Gugten op

  Gebrekkige kennis betreft migranten door ambtenarij ?
  betreft bedrijven hebben die lieden toch ook gebrekkige of geen kennis !
  nooit heb ik daar iemand over gehoord .
  het is toch belangrijker dat migranten kennis over Nederland vergaren .
  dat gedeelte betreft gratis dit en gratis dat hebben ze al begrepen .
  Maar hoe zij zich aan moeten passen aan Nederland ( in plaats van andersom )Kan daarom noch wel wat uitleg gebruiken.
  maar werkelijk fantastisch zou het zijn wanneer de ambtenaar uitleg krijgt ,hoe hij of zij een ondernemer gaat begrijpen .
  mogelijk gaat de afbraak van Nederland zoals het nu gaat iets langer duren .
  wat er nu allemaal gebeurd lijkt wel op slopen van Nederland zonder vergunning .

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden