Financiële problemen nieuwkomers veronachtzaamd

0

Gemeenten moeten ‘veel meer aandacht besteden’ aan de financiële problemen van nieuwkomers. ‘Geldzorgen kunnen de verdere integratie van statushouders in de weg staan,’ zo stelt het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) op basis van een woensdag gepresenteerd onderzoek.

Gemeenten zijn druk met de integratie van statushouders en andere nieuwkomers, maar de nadruk zou daarbij sterk liggen op werk. Minder aandacht zou uitgaan naar financiële en sociale zelfredzaamheid – zaken die nauw met elkaar samenhangen en al vlug kunnen ontsporen. ‘Het systeem van zorgtoeslagen, naheffingen, eigen risico en afrekeningen is dusdanig complex dat nieuwkomers, die veelal de taal nog niet goed beheersen, snel schulden maken,’ merken de onderzoekers op.

Onderzoek en wetgeving

Voor het onderzoek is ingezoomd op de situatie in drie gemeenten: Peel en Maas, Lelystad en Pijnacker-Nootdorp. ‘Deels gaven gemeenten aan dat hun beleid meer gericht is op bijvoorbeeld nieuwkomers naar werk toeleiden dan op meedenken over de opbouw van hun sociale leven. Daarnaast bleek ook dat er meer onderzoek en wetgeving bestaat gericht op het financiële domein, in vergelijking met het sociale.’

Grote tv

Er blijken flinke verschillen te bestaan in de bestedingspatronen van enerzijds nieuwkomers en anderzijds EU-arbeidsmigranten. ‘Nieuwkomers geven de toeslagen meteen uit en besteden bijvoorbeeld eerder geld uit aan een grote tv of een elektrische fiets in plaats van aan een goed bed.’ Bij EU-arbeidsmigranten is het bestedingspatroon niet het meest dominante probleem. Zij komen vaak juist naar Nederland om geld te sparen. ‘Ze willen vooral snel veel geld verdienen, sparen en weer terug. Waar zij vooral mee te maken hebben, is uitbuiting.’

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Richard Sandee

Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft vijftien jaar ervaring als journalist bij uitgaven over politiek en bestuur binnen de verschillende overheidslagen. Vooral op het gebied van financiën en economie. Vragen, opmerkingen of tips? Mail r.sandee@sdu.nl

Reageer