GGZ: Psychische Jeugdzorg in gevaar

0

Kinderen moeten bij gemeenten te lang wachten op psychische jeugdzorg. De transitie loopt spaak door budgettering, administratieve processen en gemis aan expertise. GGZ Nederland pleit daarom voor (boven)regionale organisatie en inkoop van jeugd ggz.

Deze aanbeveling doet de brancheorganisatie op basis van haar tweede monitor voortgang Jeugdwet 2015. Kinderen die hulp nodig hebben, blijken daar in sommige gemeenten nu te lang op te moeten wachten. (Boven)regionale samenwerking tussen gemeenten en regio’s kan wachtlijsten en opnamestops tegengaan, aldus GGZ Nederland.

Opnamestops

Hoewel gemeenten en zorgaanbieders steeds beter op elkaar zijn ingespeeld en ingewerkt, zijn er er grote verschillen tussen de regio’s, blijkt uit de de monitor onder 27 instellingen voor jeugd-ggz . Grote zorgen zijn er over de budgettering voor de tweede helft van 2015 . 67% van de instellingen verwacht in de tweede helft van 2015 wachtlijsten, omdat zij over de met de gemeente afgesproken productiegrenzen heen zullen gaan.  Bij ongewijzigd beleid moeten instellingen in sommige gemeenten gaan werken met langere wachtlijsten of opnamestops. Dat gaat ten koste van cliënten.

Onbekendheid in het veld

Eénderde van de instellingen signaleert nu al wachtlijsten voor een eerste gesprek met het wijkteam en de helft ervaart ook knelpunten nadat cliënten naar de ggz zijn doorverwezen. Dat heeft met name te maken met de onbekendheid van wijkteams met jeugd-ggz problematiek en het jeugd-ggz aanbod.

Schaalgrootte

GGZ Nederland wijst er op dat er een bepaalde schaalgrootte nodig is om goede specialistische zorg te kunnen bieden. Dat is iets om rekening mee te houden bij de inkoop voor 2016.  Daarnaast is het belangrijk dat gemeenten en zorgaanbieders blijven investeren in de samenwerkingsrelatie en de transformatie.

Kennisuitwisseling Door onderlinge kennisuitwisseling en de deskundigheidsbevordering over de jeugd-ggz bij wijkteams, inkopers en beleidsmakers kan er een goede ketensamenwerking ontstaan. Uit de monitor blijkt dat in gevallen waar ggz aanbieders en wijkteams al in een vroeg stadium actief samenwerken er een betere toegang naar jeugd-ggz plaatsvindt.

Administratieve processen uniformiseren

Tweederde van de instellingen voor jeugd-ggz ervaart een grote achterstand bij facturatie. Omdat zij te maken hebben met verschillende gemeenten, die elk hun eigen eisen stellen, kampen de zorgaanbieders met veel variatie in administratieve processen. GGZ Nederland pleit daarom voor een snelle uniformering en het gebruik van standaarden om te voorkomen dat de druk op de administratie ten koste gaat van de zorg.

Aanbevelingen

Om de problemen het hoofd te bieden doet GGZ Nederland een aantal aanbevelingen. Wachtlijsten kunnen volgens de organisatie enkel het hoofd geboden worden door (boven)regionale samenwerking. Ook om werkdruk te verlagen en expertise bij de ggz aanbieders aan boord te houden. Tegelijk pleit zij voor deskundigheidsbevordering en methodiekontwikkeling van wijkteams, naast standaardisering van gemeentelijk administratieve processen.

Eerder luidde ook de VN Kinderrechtenorganisatie al de noodklok

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden