Bundeling van crisisdiensten voor jongeren

0

Achttien Noord-Hollandse gemeenten werken vanaf juli met één crisisdienst voor inwoners tot 18 jaar. Daarmee zouden jongeren en hulpverleners sneller hun weg vinden naar de juiste zorg. Steeds meer regio’s kiezen voor deze aanpak.

Vanaf juli werken de gemeenten en zorgaanbieders samen en komt er één meldpunt voor een nieuwe, integrale crisisdienst, zo schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Voor crisissituaties waarbij kinderen of jongeren betrokken zijn, is er een telefoonnummer dag en nacht bereikbaar. De hulpvraag die daaruit voortkomt, wordt vervolgens opgepakt door de nieuwe crisisdienst. De betrokken gemeenten en zorgaanbieders merkten namelijk dat het een hulpverlener in een crisissituatie te veel tijd kostte om bij het juiste meldpunt te komen. In elk van deze gemeenten verliep de toegang naar crisishulp via andere meldpunten en zorginstellingen.

Wethouder Nel Douw van de gemeente Hoorn, een van de betrokken plaatsen benadrukt de meerwaarde van de nieuwe werkwijze: ‘De gemeenten bundelen zo de krachten om inwoners te helpen die veel baat hebben bij snelle actie. Bovendien brengen we de juiste expertise samen om te voorkomen dat de hulp versplintert of niet op elkaar aansluit. De opzet voor de crisisdienst is in nauwe samenwerking met de zorginstellingen tot stand gebracht en daar zijn wij heel trots op.’

Voorbeelden van andere gemeenten

De Noord-Hollandse gemeenten zijn niet de enige die hiermee bezig zijn. Zo heeft Groningen via Spoed voor Jeugd een provinciaal meldpunt geregeld met een samenwerking van jeugdzorgaanbieders in Groningen om zo snel mogelijk de juiste zorg in te zetten. Ook twaalf gemeenten in Drenthe hebben één meldpunt dat de hulpverlening coördineert. Tijdens kantooruren kan de betreffende gemeente worden gebeld of de jeugdhulpinstelling waar al contact mee is. Op andere momenten neemt Spoed voor Jeugd Drenthe het over.

Inrichten van een crisisdienst

Hulpverlening aan jongeren in acute situaties is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Hoe de crisishulp is geregeld, verschilt per gemeente. Volgens de VNG vinden minder crisissituaties plaats in gemeenten die effectief samenwerken met wijkteams en betrokken partners. De vereniging heeft op haar site veel praktische informatie beschikbaar voor het inrichten van een crisisdienst. Denk bijvoorbeeld aan een brochure, checklist en informatiekaart.

Over Auteur

Niobe Moen

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden