8 Antwoorden op vragen nieuwe Jeugdwet

0

De Jeugdwet wordt per 2015 ingevoerd, maar wel met aanpassingen die zijn ingebracht door Kamerleden. “Het binnentreden in een woning geldt niet voor gemeenteambtenaren.”

Staatssecretaris Martin van Rijn moest aan de ene kant nog flink wat zaken verduidelijken; aan de andere kant bleek hij bereid te schaven aan het concept van de wet. De staatssecretaris kreeg 100 amendementen en 17 moties over zich heen. In een toegezegde brief (zie bijlage) aan de Kamer geeft Van Rijn alvast antwoorden op de meest prangende vragen.

“Er zijn vragen gesteld over artikel 1.4 van de Jeugdwet in relatie tot de Wet gemeenschappelijke regelingen”, schrijft Van Rijn. Laat dit nog wel genoeg keuzemogelijkheden bij het uitvoeren van de wet door gemeenten, is de vraag. Het antwoord is: nee.

“Wij zullen dit artikel van de Jeugdwet bij bijgevoegde nota van wijziging laten vervallen.”

Binnentreden woning
Er is ook gesproken over de bevoegdheid een woning in noodsituaties te mogen binnentreden als ambtenaar. Dit zonder toestemming van de bewoners. Dat kan, maar alleen door speciale toezichthouders van het Rijk. “Deze bepaling geldt niet voor gemeenteambtenaren.” Van Rijn vervolgt zijn antwoord door erop te wijzen dat het binnentreden van woning zonder toestemming van bewoners niet zomaar gebeurt. Er is dan ook een machtiging voor nodig.

Een amendement om ten minste twee contracten voor de zorg af te sluiten, wordt afgeraden. “Het wetsvoorstel geeft gemeenten de ruimte om zelf te bepalen hoe de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering het beste kunnen worden ingekocht”, stelt Van Rijn.

Opgroeiondersteuning
Met de gemeenten als regisseurs van de zorg hebben zij er zelf alle baat bij zwaardere Jeugdzorg te voorkomen. Daarom schrapt de staatssecretaris de opgroeiondersteuning. Dit wordt gezien als een extra bureaucratische en kostbare schakel in het systeem. Ook op een Algemene maatregel van bestuur van samenwerkingsregio’s zit Van Rijn niet te wachten. Na 31 oktober, als de regionale transitiearrangementen binnen zijn, moet duidelijk worden wat de afspraken zijn.

Dan een zwarte lijst van pleegouders die in de fout zijn gegaan; dat mag niet van Europa. Het is in strijd met Europese richtlijnen. Ook lastig: een gezin dat niet wil meewerken aan een familiegroepsplan. Mogen ze worden gedwongen om mee te werken? Jawel, in het uiterste geval, en het is aan de professional om deze afweging te maken.

Landelijke instellingen
“De huidige landelijk werkende instellingen voeren niet alleen kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uit, maar bieden ook wat straks jeugdhulp heet”, staat in de Kamerbrief. Deze organisaties moeten splitsen, stelt Van Rijn. “De schijn van belangenverstrengeling moet worden voorkomen: een jeugdbeschermer kan de eigen instelling niet bevoordelen door jeugdhulp van de eigen organisatie in te zetten.”

Een transparant level playing field aanbieders voor gemeenten is het doel.

Ter afsluiting belooft de staatssecretaris dat hij de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars zal gaan stimuleren. Dit moet onnodige bureaucratie voorkomen.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden