Aantal zelfstandigen in zorg neemt toe

0

Sinds lange tijd is het aantal banen in de zorg afgenomen in vergelijking tot het voorgaande jaar. Het aantal zelfstandigen in zorg nam wel toe.

Het aantal banen van werknemers in de zorg bedroeg ruim 1,42 miljoen in 2013, 37 duizend minder dan in 2012. Zowel in de gezondheidszorg (ziekenhuizen, GGZ, praktijken, en ondersteuning daarvoor) als in de welzijnszorg (ouderen- en gehandicaptenzorg, maatschappelijke diensten, jeugdzorg, kinderopvang) is het aantal banen afgenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De daling is het grootst in de welzijnszorg, waar 26 duizend minder banen waren; een afname van 3,2 procent. De gezondheidszorg telde 8 duizend banen minder, de beleid- en beheerorganisaties 3 duizend banen minder. Voorlopige cijfers laten zien dat deze daling zich in 2014 heeft doorgezet. De grootste daling deed zich voor bij de ouderenzorg.

Kinderopvang
Daling van de werkgelegenheid in de laatste jaren is te vinden in deelsectoren als de kinderopvang. Dat kwam onder meer doordat steeds minder kinderen naar de opvang gaan, zoals blijkt uit een eerder gepubliceerd CBS-bericht. Ook kwamen er minder banen bij arbodiensten doordat bedrijven minder vaak een contract hebben met een gecertificeerde arbodienst.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.