Bureaucratie bedreigt kwaliteit en toegang jeugdhulp

0

In zijn tweede rapportage over de kwaliteit en toegang van de jeugdhulp bekritiseert Kinderombudsman Marc Dullaert gemeenten.

Volgens Dullaert gaan die “steeds vaker op de stoel van de hulpverlener gaan zitten, waardoor “de toegang en de kwaliteit van de jeugdhulp worden bedreigd.” Gemeenten stellen financiële belangen dan boven het belang van het kind.

Aan de tweede rapportage hebben meer dan veertig gemeenten een enquête uitgezet onder kinderen en ouders die jeugdhulp gebruiken. Daardoor hebben meer dan duizend mensen deze ronde hun mening gegeven over hoe de decentralisatie effect heeft op de hulp die ze krijgen. Ook zijn weer vijf gemeenten bereid gevonden om inzicht te geven in hoe de jeugdhulp lokaal wordt georganiseerd.

Organisatie en administratieve last
Ook organisatieproblemen en administratieve lasten hebben effect op de toegang van de jeugdhulp, zowel bij gemeenten als bij instellingen. Dit leidt bijvoorbeeld tot wachtlijsten, het uitblijven van tijdige herindicaties en vertraging in de toekenning van de hulp. Over de decentralisatie en de daarin te bereiken doelen zegt Dullaert: “Het is logisch dat zo’n ingrijpende operatie tijd vraagt. Anderzijds zie ik dat er bewust afwegingen worden gemaakt die ten koste gaan van kinderen.”

Bureaucratisch getouwtrek
Ook signaleert de Kinderombudsman dat bureaucratisch getouwtrek steeds meer invloed krijgt op de toegang tot de jeugdhulp en de kwaliteit hiervan. Uit het onderzoek van de Kinderombudsman blijkt dat dat het vaststellen van de hulp voor een kind vaak veel tijd kost. Gemeenten steggelen onderling over bij welke gemeente een kind hoort. Of discussiëren met andere instanties over onder welke wetgeving en dus in welk potje een kind valt. Daarnaast belemmeren opstartproblemen de voorgenomen transformatie. De toegang tot hulp via de wijkteams is nog niet overal sterk georganiseerd en de samenwerking met andere verwijzers zoals huisartsen loopt nog niet goed.

Herindicatie Pgb
De Kinderombudsman ziet ook dat gemeenten moeite hebben met het tijdig herindiceren van kinderen die een persoonsgebonden budget (PGB) of zorgindicatie hadden van voor 1 januari 2015. Door opstartproblemen heeft deze taak in de eerste maanden van het jaar geen prioriteit gekregen. “Dit heeft grote impact op de levens van mensen. Zorgen om de toekomst zijn juist voor kwetsbare gezinnen uiterst vervelend”.

Compliment aan de professionals 
De Kinderombudsman signaleert dat jeugdhulpprofessionals en gemeenteambtenaren gecommitteerd zijn om van de stelselwijziging een succes te maken. En ook in deze tweede meting zijn jongeren en hun ouders die voor 1 januari 2015 al jeugdhulp hadden overwegend positief over de kwaliteit en de continuïteit van de hulp die ze krijgen. Met een rapportcijfer 7,4 is opnieuw een compliment aan jeugdhulpprofessionals op zijn plaats

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.