Eerste Kamer mist duidelijkheid Jeugdwet

2

De nieuwe Jeugdwet roept veel vragen op in de Eerste Kamer. Zes politieke partijen stuurden een grote hoeveelheid aanvullende vragen na de behandeling van de wet

Tineke Slagter, voorzitter van de commissie VWS, zegt dat de Eerste Kamer “de tijd zal nemen om de vragen zorgvuldig te behandelen”. Gemeenten manen juist tot spoed.

De vaste commissie voor VWS van de Eerste Kamer maakte de vragen aan het kabinet bekend over het voorstel voor de nieuwe Jeugdwet. Het document telt 24 pagina’s met vragen over de toegang naar jeugdhulp en meer specifiek tot de jeugd-ggz. Ook over het privacy-behoud en over de uitvoeringskracht van gemeenten stellen de politieke partijen verdergaande vragen. De SP blinkt daarin uit met een zestigtal vragen.

Tineke Slagter, voorzitter van de VWS-commissie van de Eerste Kamer, zegt tegen Zorgvisie dat de commissie haar eigen plan wil trekken: “Het draait om zorgvuldigheid en daar nemen we de tijd voor. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft laten weten dat zij een voorspoedige behandeling willen. Maar de behandeling van de Jeugdwet is zeer ingewikkeld en de wet heeft veel consequenties, zowel voor gemeenten als partijen daar omheen.”

Gemeenten
De overheid is van plan om vanaf 2015 de zorg voor de jeugd in zijn geheel onder te brengen bij de gemeenten. Om dit mogelijk te maken is een nieuwe Jeugdwet gemaakt. Deze wet moet op 1 januari 2015 in werking gaan, samen met de nieuwe Wmo en de Participatiewet. Het ministerie van VWS en het ministerie van Veiligheid en Justitie zorgen met de VNG voor ondersteuning van de gemeenten.

Volgens het SP-Eerste Kamerlid Tineke Slagter is de beantwoording van alle vragen over de nieuwe Jeugdwet een ‘hell of a job. De vragen moeten voor dit weekend worden beantwoord. Slagter: “Pas als we tevreden zijn met de antwoorden, is de volgende stap het inplannen van een plenair debat. De voorbereiding daarvan duurt ook nog even, dus de verwachting is dat het debat over de nieuwe Jeugdwet pas medio februari plaatsvindt.”

Slagter benadrukt dat de aanvullende vragen onderdeel zijn van het proces, het gaat nadrukkelijk niet om uitstel.

Tempo overheveling
Tijdens een expertbijeenkomst in december gaf André Rouvoet al stevig commentaar op de nieuwe Jeugdwet. De voormalig minister van Jeugd en Gezin waarschuwde voor het snelle tempo van de overheveling. De budgettaire druk bij gemeenten en de gelijktijdige transities van Wmo, delen van de AWBZ en de participatiewet, zijn zorgpunten waar goed naar gekeken moet worden, aldus Rouvoet. Hij is inmiddels voorzitter van de koepel Zorgverzekeraars Nederland. Rouvoet maakte verder duidelijk dat de borging van kwaliteit van de jeugdzorg goed bewaakt moet worden bij de overgang.

Ook wijst hij op de onduidelijkheden  bij de inkoop van zorg door gemeenten en verzekeraars.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

2 reacties

  1. Het is niet van deze tijd om psychische en somatische klachten verschillend op te vatten en te financieren. Onbekwame ambtenaren die straks op de stoel van medici zitten en (met hand op de knip) moeten bepalen of zorg toegewezen dient te worden aan kwetsbare kinderen is ethisch onverkoopbaar. Toegang tot zorg is een recht welke volgens politici, wetenschappers, medici, professoren en bezorgde ouders in het geding komt bij overheveling van de jeugd-ggz naar gemeenten. Als uw kind een been breekt klopt u zelf toch ook niet aan bij de gemeente? Schandalig!

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden