Jeugdige adviezen over jeugdzorg

0

Hoe denkt de jeugd er zelf over? Zorgbelang Brabant onderzocht en publiceerde er een stripboek over.

Zorgbelang Brabant heeft in samenwerking met cliëntenraden van zorginstellingen een aantal bijeenkomsten georganiseerd. Wat vinden kinderen, jongeren, (groot)ouders, pleegouders en/of hun verzorgers belangrij


Wat gaat goed, wat kan beter? Wat kunnen zij ons leren? Het stripboek ‘Uitspraken over inspraak – van jeugdzorg naar jeugdhulp’ vormt de weerslag van de uitspraken van cliënten en/of hun verzorgers die tijdens de bijeenkomsten zijn gedaan. Jongeren bleken goed in staat om te verwoorden wat ze willen en voelen. Ze ervaren de transitie als een kans om meer inspraak te krijgen. Gemeenten moeten dat benutten. Deze ervaringsdeskundigen weten wat er schort aan de hulpverlening en hoe het beter kan. ‘Investeer in de toekomst!’, zeggen zij. ‘Verleg de aandacht van problemen naar kwaliteiten en talenten van kinderen en jongeren. Bevraag kinderen en jongeren op hun toekomstplannen en stem daar de hulpverlening op af.’

 

Het activeren van de ´eigen kracht´ is een leidend principe in de denk- en handelwijze binnen de hulpverlening en ondersteuning van jeugdigen en gezinnen. Het is de uitdaging aansluiting te zoeken bij de mogelijkheden en de kracht van jeugdigen en hun opvoeders en deze te helpen versterken.  Maar dan moet wel duidelijk zijn wie die cliënten zijn en wat de behoeften zijn van die cliënten. Het gemaakte stripboek kan voor iedereen een heldere bron van inspiratie en startpunbt zijn voor het organiseren van jeugdhulp in de transitie.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden