De programma’s richten zich op het voorkomen van uithuisplaatsing door eerder en intensief zorg aan te bieden. ,,Het is mooi dat de instellingen gekomen zijn met goede voorstellen, die bijna allemaal direct uitvoerbaar zijn”, zegt Kukenheim. ,,Ik heb er hoge verwachtingen van en wil dat de instellingen gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor het te behalen resultaat: de afname van het aantal kinderen dat wacht op jeugdhulp met verblijf.”