Ombudsman: half miljoen kinderen in problemen

0

Ondanks dat kinderen in ons land gemiddeld genomen gelukkig zijn en leven in welvaart, maakt Kinderombudsman Marc Dullaert zich zorgen over ongeveer een half miljoen kinderen.

Bijvoorbeeld omdat ze te maken hebben met kindermishandeling of armoede. Dullaert stelt dat in de dinsdag te verschijnen Kinderrechtenmonitor.

In de monitor doet de ombudsman een aantal aanbevelingen om de situatie van kinderen in Nederland beter te maken. Zo zou er meer preventie en betere behandeling van kindermishandeling moeten komen. Ook zouden de rechten van minderjarige vreemdelingen gerespecteerd moeten worden, bijvoorbeeld door het recht te hebben om bij hun ouders op te groeien.

Rechten

Daarnaast wil Dullaert dat kinderen met een beperking voldoende ondersteuning houden bij het volgen van onderwijs, ook in tijden van bezuinigingen, en moeten de (stijgende) hoge aantallen van kinderen in armoede beperkt worden. Ook adviseert hij de rechten van minderjarigen die in aanraking komen met justitie en politie te respecteren.

Ook over openheid over homoseksualiteit op scholen maakt hij zich zorgen: daarvan is nog geen sprake. ‘De school lijkt dan ook niet zo’n veilige omgeving te zijn voor homojongeren. De overheid zou er goed aan doen om actief te bevorderen dat kinderen met homoseksuele gevoelens dezelfde veiligheid op school ervaren als andere kinderen,’ stelt Dullaert.

Wetsvoorstellen

Verder pleit hij voor het verplicht stellen van een jongeren- en kindeffectrapportage bij wetsvoorstellen die invloed hebben op kinderen en jongeren. Het hoge percentage afwijzingen van verzoeken tot gezinsmigratie baren hem ernstige zorgen. Maandag pleitte hij al voor het opschorten van het uitzetten van asielkinderen die hier al zijn geworteld.

Over kinderen die leven in armoede adviseert de kinderombudsman deze groep, en kinderen die net tegen de armoede aanleunen, goed te volgen en verder afglijden te voorkomen. Ook moet voorkomen worden dat jongeren gaan zwerven en moet de positie van zwerfjongeren verbeterd worden.

De Kinderrechtenmonitor baseert zich op verschillende eerder gedane onderzoeken over zaken die met kinderrechten te maken hebben. De monitor is in opdracht van de Kinderombudsman opgesteld door de Universiteit Leiden en het Sociaal en Cultureel Planbureau en wordt vanaf nu elk jaar uitgegeven.

Congres Jeugdzorg:

De race naar gemeentelijke jeugdzorg >>

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden