De Zorgdrager regelde onder meer dagbesteding en beschermd wonen voor jongeren met uiteenlopende problemen, zoals stoornissen, verslavingen en tienerzwangerschappen. Een woordvoerder van gemeente Arnhem vertelde dat het in die stad om veertien cliënten gaat. De gemeente stapte naar de politie na signalen van cliënten en oud-medewerkers.

Failliet
Arnhem besloot eerder al de betalingen aan de organisatie te staken. Ook zorgverzekeraars stopten met het overmaken van geld. Daardoor kwam De Zorgdrager snel in financiële problemen en ging het bedrijf failliet.

Het is nog onbekend om welke bedragen het gaat. De voormalige eigenaar van het failliete bedrijf ontkent dat hij fraude heeft gepleegd en zegt dat bewijzen ontbreken.

Handhavingsteam zorgfraude
Los van deze zaak heeft Arnhem onlangs besloten om op korte termijn een speciaal handhavingsteam op te richten om fraude met Zorg in Natura en persoonsgebonden budgetten (pgb’s) te voorkomen en te bestrijden. De gemeente Nijmegen doet dat al. Een week eerder deed gemeente Nijmegen ook al aangifte van pgb-fraude, maar dan tegen zorginsteling de Rigtergroep.