Rijk: Misverstanden Jeugdwet op een rij

0

Mag een gemeenteambtenaar straks jeugdreclassering opleggen? Dat soort vragen hangen nog steeds in de lucht.

Volgens de rijksoverheid zijn dit de zeven misverstanden over de nieuwe Jeugdwet:

 1. Vrienden, buren en familie moeten het kind helpen met opvoedondersteuning

  Opvoedhulp door familie, vrienden en buren is nooit verplicht. De gemeente mag wel onderzoeken of het sociale netwerk kan helpen bij de opvoeding en daarmee rekening houden als ze een aanbod doet aan de cliënt.
 2. De gemeente gaat toezicht houden op de kwaliteit van jeugdhulp. De slager keurt dus zijn eigen vlees

  Jeugdhulpaanbieders, uitvoerders van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering en AMHK’s moeten de kwaliteit van de zorg waarborgen. De Rijksinspectie ziet daarop toe, niet de gemeenten zelf.
 3. Er wordt niet gedacht aan de privacy van jongeren als persoonlijke gegevens worden overgedragen

  Om ervoor te zorgen dat de zorg aan kinderen ook in 2015 doorgaat, moet de gemeente weten welke zorg ze nu krijgen. Er is vastgelegd welke informatie de gemeente mag krijgen en wie deze informatie mag geven. Alleen de daartoe bevoegde mensen bij de gemeente mogen deze gegevens gebruiken. Het gaat hier om informatie over kinderen die een pgb hebben, kinderen die op de wachtlijst staan voor jeugdhulp en kinderen voor wie een aanvraag voor jeugdhulp is gedaan en die op 31 december 2014 nog geen beschikking hebben.
 4. Een gemeenteambtenaar mag straks jeugdreclassering opleggen

  Nee, dat mag alleen een kinderrechter, het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming en de directeur van de Justitiële Jeugdinrichting. Dat is nu zo en dat blijft zo.
 5. De gemeente gaat om een eigen bijdrage vragen voor jeugdhulp.

  De gemeente is wettelijk verplicht om hulp of ondersteuning te bieden aan een kind of gezin die dat nodig heeft. Gemeenten mogen hiervoor geen eigen bijdrage vragen. Er geldt wel een ouderbijdrage voor jeugdhulp met verblijf.
 6. Als ik als jeugdhulpverlener niet geregistreerd ben, mag ik straks niet meer werken

  Jeugdwerkers moeten zich verplicht registreren in het Jeugdregister. Niet voor alle werkzaamheden is een registratie verplicht. Staatssecretaris Van Rijn heeft toegezegd dat maatschappelijk werkers en jongerenwerkers, die zich nog niet kunnen registreren, wel hun werk kunnen doen, zonder dat ze geregistreerd zijn.
 7. De gemeente beslist straks of een kind uit huis wordt geplaatst

  Nee, hier besluit de kinderrechter over. Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente wel verantwoordelijk voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling met uithuisplaatsing die de kinderrechter oplegt. Bij deze maatregel wordt het gezag van de ouders beperkt. Dat is een ingrijpende gebeurtenis, daarom stelt de overheid extra eisen aan instellingen die dit soort maatregelen uitvoeren. Zij moeten hiervoor een certificaat halen.
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.