Samenstelling Commissie Rouvoet rond

2

André Rouvoet heeft de samenstelling van zijn onafhankelijke commissie, gericht op het voorkomen van seksueel misbruik in de jeugdzorg, rond. De commissie zal een Kwaliteitskader Voorkomen Seksueel Misbruik’ ontwikkelen en toezien op de implementatie hiervan.

De commissie bestaat uit vijf personen, allen met de nodige kennis van en ervaring in de jeugdzorg, alsmede met de ontwikkeling en implementatie van richtlijnen en instrumenten in het kader van kwaliteit en veiligheid. Naast voorzitter André Rouvoet bestaat de commissie uit:

Monique van Dijen

Mevrouw Van Dijen is partner bij Ernst & Young en vicevoorzitter van het sectorbestuur Health Care & Life Sciences. Zij is gepromoveerd op kwaliteit- en veiligheidssystemen in de gezondheidszorg en heeft 25 jaar ervaring met het leiden van projecten in binnen- en buitenland gericht op kwaliteit,  veiligheid en risicomanagement in o.a. de jeugdzorg. Mevrouw Van Dijen is tevens toezichthouder van het Groene Hart Ziekenhuis.

Leonieke Boendermaker

Mevrouw Boendermaker is lector implementatie in de jeugdzorg aan de Hogeschool van Amsterdam en senior onderzoeker orthopedagogiek/differentiatie jeugdzorg aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mevrouw Boendermaker  is tevens lid van de Richtlijn Adviescommissie Jeugd en heeft veel onderzoek gedaan op het terrein van kwaliteit en effectiviteit in de jeugdzorg.

Jacques Ament

De heer Ament heeft na een lange staat van dienst in de jeugdzorg, maar ook in de gehandicaptenzorg, tegenwoordig een eigen managementadviesbureau en is toezichthouder bij verschillende zorgorganisaties. De heer Ament is onder meer oud-bestuurder van Stichting Jeugdhulp Maastricht en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting HKZ.

Marcel van Gastel

De heer Van Gastel  is voormalig directeur-generaal (DG) op het ministerie van VWS en bij het programmaministerie Jeugd & Gezin en is op dit moment werkzaam bij ABD Top Consult van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De heer Van Gastel  is organisatiesocioloog en heeft in zijn jaren als DG Jeugd een schat aan kennis, ervaring en contacten opgebouwd op het brede terrein van het jeugdbeleid.

De Commissie Rouvoet start in deze samenstelling per direct met een oriëntatie op de problematiek en de gewenste aanpak. Zij zal daartoe eerst een aantal gesprekken met relevante instanties en personen voeren.

Over Auteur

2 reacties

 1. S. Van Doorn op

  Allemaal ‘ervaren’ mensen onder wie het seksueel misbruik nu juist heeft plaatsgevonden.

  Waarom trokken zij dan nooit aan de bel? Keken ze weg, net als Rouvoet zelf?

  Van deze commissie is natuurlijk geen verbetering van het onveilige lot van de kinderen in de jeugdzorg te verwachten.

  Zij hebben het nou juist toegedekt! Want het was algemeen bekend binnen de jeugdzorg, er kwamen ook heel veel klachten over binnen. Maar men weigerde daarop in te gaan, Rouvoet voorop.

  Die weigerde individuele klachten te behandelen en wees terug naar de instellingen. Van een zelfde ambtelijke houding en vertrouwen in instellingen geeft dit nu weer blijk.

  Wat een gemiste kans!

 2. Een indrukwekkend opgetuigde commissie. Waarvan ik hoop dat die uiteindelijk niet op de proppen komt met nieuwe regels en protocollen. Want daarmee stop je het onzindelijk handelen niet.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden