Top 4: Tips voor aanpak probleemgezinnen Roma

0

Voor hardnekkige problemen van gezinnen met een Roma-achtergrond is een speciale aanpak nodig, stellen kenners van het onderwerp.

 

Let wel, het gaat om families en gezinnen en niet om een doelgroep an sich, haasten Nicolien Kop en Henk Sollie van de Politieacademie in hun artikel in het Tijdschrift voor de Politie. Toch zijn Roma vrij eenvoudig te herkennen als groep, ook omdat je als buitenstaander nooit een van hen zal worden, schrijft ook Kemal Rijken in zijn boek Roma, waarin hij de geschiedenis van de Nederlandse Roma en Sinti uiteen zet.


De inzet van kinderen bij criminaliteit is een van de opvallende problemen die zich voordoen. Ook uithuwelijking op jonge leeftijd komt voor, bijvoorbeeld. Het schoolverzuim ligt veel hoger dan het gemiddelde. Problemen genoeg, maar hoe zijn ze tegen te gaan? De auteurs van het artikel geven vier tips:

  • Sta sterk in je schoenen;

De aanpak vraagt om een bepaald type hulpverlener, is de ervaring. Iemand die sterk in zijn schoenen staat en vragen durft te stellen, maar tegelijkertijd gepaste afstand houdt. Roma hebben zo hun eigen onderhandelingsmethoden. Binnen de grenzen van de wet moet een hulpverlener dit spel kunnen spelen en duidelijk maken wat de regels zijn.

  • Voorkom verbijzondering;

Ja, het gaat om een gezin met probleem. Koppel de feiten van het probleem aan de leden van het gezin en niet aan hun bevolkingsgroep. Toch moet een hulpverlener er rekening mee houden dat Roma over het algemeen op die bemoeienis reageren vanuit hun culturele achtergrond.

  • Wijs een coördinator aan;

De coördinator is het centrale aanspreekpunt voor medewerkers en ketenpartners. Hij heeft het overzicht van de contacten die medewerkers hebben met de gezinnen.

  • Organiseer een vangnet voor medewerkers;

“De aanpak van multi-probleemgezinnen met een Roma-achtergrond vraagt van professionals relatief veel inspanning”, schrijven Kop en Sollie. Het kan daarom goed zijn om die medewerkers bijvoorbeeld eens in de twee of drie maanden stoom te laten afblazen.


De tips komen voort uit het zogeheten kennisfundament Aanpak multi-problematiek bij gezinnen met een Roma-achtergrond.
______________________________________________________________________________________________________
Congres Lokale Veiligheid:
Leer hoe je door samenwerking een structurele bijdrage levert aan de lokale handhaving van de openbare orde >>

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden