Trend: hulp van burgers bij veiligheid

0

Gemeenten zijn vaak nog zoekende, maar hun inwoners willen steeds vaker hun verantwoordelijkheid nemen als het gaat om de veiligheid op straat en dat niet alleen omdat gemeenten en politie moeten bezuinigen.

Het is een van de trends uit het jaarlijkse rapport van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), waarin het CCV de trends en ontwikkelingen binnen vijftien veiligheidsthema’s op een rij zet. De crisis natuurlijk, en de rol van sociale media bij veiligheidskwesties, maar ook de minder besproken cybercrime blijken hardnekkige trends in 2012. Daarnaast wordt de toenemende burgerparticipatie genoemd als een doorgaande ontwikkeling.

Participatie
Burgers en bedrijven nemen steeds vaker hun verantwoordelijkheid. “Ondernemers hebben in de ogen van het kabinet een grote eigen verantwoordelijkheid voor preventieve maatregelen”, staat in het rapport. “Bedrijven zijn immers zelf het meest op de hoogte of en zo ja in welke mate veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Het Rijk stimuleert ondernemers om preventie- en beveiligingsmaatregelen te treffen, onder meer via de subsidieregeling Aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB).”

Er is een lichte toename van het aantal Nederlanders dat zich actief wil inzetten voor zijn eigen buurt. “Dat is kansrijk, want onderzoek laat zien dat buurtparticipatie in positieve zin kan bijdragen aan de leefbaarheid van wijken. Uit ander onderzoek blijkt dat bewoners die actief participeren in de buurt de sociale cohesie en ontwikkeling van de buurt bevorderen. Gemeenten moeten dit uitwerken in de praktijk, maar op welke manier is niet geheel duidelijk.”

Wijkonderneming
Conclusie is wel dat gemeenten vaak nog zoekende zijn om de zo veelgeprezen co-creatie met burgers werkelijk handen en voeten te geven. Een mogelijkheid is het stimuleren van wijkondernemingen, met de bewoners zelf als bestuur van dit soort organisaties bedoeld om maatschappelijk en commerciële doelen te halen.

De onderneming maakt ergens winst mee en financiert hiermee activiteiten in de wijk. Het bestuur wordt soms aangevuld met raadsleden of medewerkers van de gemeente. Er is een correlatie tussen de investeringen in wijk en de criminaliteit die er gepleegd wordt. Het CCV noemt wijkondernemingen dan ook “een veelbelovend middel”.

Over de grens
“Nederland kan ook buiten de eigen landsgrenzen kijken naar aanpakken van criminaliteit”, stelt het centrum. “Zo doet België onderzoek naar een mogelijke verplichting voor burgers om preventiemaatregelen te nemen tegen woninginbraak.”

Bewoners krijgen de keuze de maatregelen te nemen. Als ze dat niet doen krijgen ze echter niets uitgekeerd van de verzekering, waardoor het risico en de verantwoordelijkheid bij de bewoners zelf komen te liggen.

Overigens biedt het rapport goed nieuw. “Diverse criminaliteitscijfers laten zien dat Nederland steeds veiliger wordt.” Minder overvallen en jeugdcriminaliteit zijn de opvallendste dalers. “Toch ervaren mensen nog net zoveel sociale overlast en gevoelens van onveiligheid als voorheen.” Dat dan weer wel.

Trendsignalement
Binnen de CCV-trendanalyse worden significante veranderingen gesignaleerd en geregistreerd die zich over een bepaalde tijdsperiode hebben voorgedaan. Met het jaarlijkse Trendsignalement signaleert het CCV relevante trends en de manier waarop hiermee wordt omgegaan.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden