Vacuüm dreigt bij transitie Jeugdzorg

0

Kinderen die jeugdzorg nodig hebben, zullen bij de transitie in een ‘vacuüm’ terecht komen, waarschuwt Kinderombudsman Marc Dullaert.

Uit het rapport van de Transitiecommissie Stelselwijziging Jeugd blijkt dat de problemen van jeugdzorgorganisaties zich opstapelen. De Kinderombudsman luidt de noodklok.

“Ik bereid me er op voor dat wij vanaf januari 2015 klachten zullen krijgen van ouders van wie het kind niet de zorg krijgt die het nodig heeft, doordat de gemeente in gebreke blijft”, zegt Kinderombudsman Marc Dullaert tegen Zorg+Welzijn.

De “eindspurt” van gemeenten om jeugdzorgarrangementen rond te krijgen en contracten met aanbieders op te stellen, is niet gelukt. Uit een enquête onder jeugdhulpaanbieders blijkt dat voor 86 procent van de gespecialiseerde jeugdzorginstellingen de inkoopafspraken met gemeenten nog net zo onduidelijk zijn als een jaar geleden. Een kwart van vooral de bovenregionale aanbieders verwacht betalingsproblemen, de helft denkt niet zelfstandig verder te kunnen, blijkt uit de enquête.

Niet op orde
Dullaert reageert op het rapport van de Transitiecommissie Stelselwijziging Jeugd (TSJ). Daaruit blijkt dat gemeenten de toeleiding naar de jeugdzorg, de inkoop van zorg en de informatievoorziening nog steeds niet op orde hebben. De Transitiecommissie kan “geen geruststellend oordeel vellen over de voorbereiding van de transitie Jeugd,” schrijft de TSJ. De stekker eruit trekken is volgens de commissie geen optie. De gevolgen van uitstel zijn onduidelijk en “waarschijnlijk desastreus” voor de continuïteit van zorg.

Dullaert zegt te verwachten dat ook professionals vanaf 1 januari zich zullen melden “omdat ze een kind om bureaucratische redenen niet kunnen doorverwijzen naar een echte specialist. Het lijkt erop dat er kinderen tussen wal en schip gaan vallen in de eerste fase van de decentralisatie.”


De Kinderombudsman zal vanaf 1 januari 2015 de ontwikkelingen nauwkeurig monitoren en zo nodig aan de bel trekken bij gemeenten en Rijk. Dullaert: “Het Rijk blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de borging van de kinderrechten en dus voor de jeugdhulp. Daar zal ik het Kabinet ook na 2015 op blijven aanspreken.”

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.