Waarschuwingsregister tegen fraude met pgb

0

Via een speciaal waarschuwingsregister kunnen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren meer gegevens over fraudeurs met elkaar gaan uitwisselen. Dat is een van de maatregelen van het kabinet om fraude met zorggeld, zoals het persoongebonden budget (pgb), tegen te gaan.

Het kabinet komt met het programma Rechtmatige Zorg om ‘onbedoelde fouten’ en ‘opzettelijke fraude’ in de zorg tegen te gaan. Het geldt voor onder meer het pgb en de geestelijke gezondheidszorg. Dat schrijven de bewindspersonen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer. Er wordt in de aanpak onderscheid gemaakt tussen ‘het willens en wetens misbruik maken van zorggelden’ en ‘menselijke fouten’.

Waarschuwingsregister

Via een nieuwe wet wil het kabinet het mogelijk maken voor betrokken partijen om meer gegevens over fraudeurs of fouten met elkaar te delen. De partijen die nu samenwerken in het Knooppunt Zorgfraude (IKZ) krijgen meer wettelijke mogelijkheden voor gegevensuitwisseling bij fraudesignalen. De bewindslieden willen ook dat gemeenten zich aansluiten op het IKZ. In hetzelfde wetsvoorstel wordt een basis gelegd voor het Waarschuwingsregister Zorg. Daardoor kunnen zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten gegevens over bij hen bekende fraudeurs met elkaar uitwisselen.

Versterken controle en handhaving

Fraudepreventie en handhaving door gemeenten zijn volgens het kabinet sinds de invoering van de Wmo 2015 en de Jeugdwet nog onderbelicht gebleven. ‘Voor de komende periode is van belang dat gemeenten meer besef van urgentie gaan ontwikkelen voor de aanpak van fraude, waaronder fraude met pgb’s, binnen het gemeentelijke domein. Aanvullend op het lopende ondersteuningsprogramma gaan wij gaan samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met gemeenten in gesprek, om te verkennen welke stappen nodig zijn.’

Een paar van de opties die de ministeries met gemeenten willen bespreken:

  • Het vergroten van de toewijding bij gemeentelijke bestuurders om het toezicht en de handhaving op het gebied van de Wmo 2015 en de Jeugdwet goed in te richten.
  • Het verplicht stellen van rechtmatigheidscontroles en periodieke thematische controles bij gemeentelijke pgb-aanbieders.
  • Het onderzoeken van de mogelijkheden om nieuwe technieken in te zetten bij de controle en fraudesignalering, bijvoorbeeld algoritmes of blockchain.
  • Het wettelijk verankeren van een plicht om ook voor de Jeugdwet een gemeentelijke toezichthouder aan te stellen, zoals nu al geldt voor de Wmo 2015.

Over Auteur

Laura Wennekes

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden