Second opinion voor toekenning Wmo-voorzieningen

1

De gemeenten Utrecht en Zoetermeer gaan een burgerpanel vragen Wmo-besluiten te beoordelen. In mei start een proef die moet uitwijzen of deze ‘second opinion’ van inwoners kan bijdragen aan goede beslissingen binnen het sociaal domein.

De gemeenten gaan experimenteren met een second opinion van inwoners met de pilot De tweede mening. Acht geanonimiseerde Wmo-besluiten worden voorgelegd aan een burgerpanel van telkens circa 250 inwoners, die worden gevraagd om hun oordeel. Het gaat om besluiten over de toekenning of afwijzing van een hulpmiddel zoals een rolstoel, een verzoek om aanpassing van een woning of het aantal uren hulp bij het huishouden.

Verbetering

‘De reacties en discussie onder de deelnemers kunnen leiden tot nieuwe inzichten voor de gemeente en zo tot verbetering van de dienstverlening en het beleid,’ aldus de gemeente Utrecht. ‘Anderzijds kan de pilot bewoners meer inzicht geven in de afwegingen die de gemeente maakt bij het wel of niet toekennen van individuele voorzieningen.’

Inwonerspanel

De in totaal 800 tot 1000 panelleden uit Utrecht en Zoetermeer worden via een aselecte steekproef per brief benaderd voor deelname. Het inwonerspanel krijgt op een online platform het genomen besluit over een Wmo-voorziening en de overwegingen daarachter te zien en wordt gevraagd te reageren op het besluit. Door uitleg in de casus zijn de inwoners op de hoogte van de gestelde kaders en de bijbehorende wet- en regelgeving.

Over Auteur

Laura Wennekes

1 reactie

  1. Avatar
    Peter de Pagter op

    Wat een vreemd initiatief. Leken kunnen helemaal geen oordeel vormen over aard en omvang van voorzieningen die nodig zijn om het gebrek aan zelfredzaamheid van een huishouden te compenseren. Daarvoor is een gedegen kennis nodig om de behoeften aan ondersteuning boven tafel te krijgen. Mensen die zich melden voor maatschappelijke ondersteuning kunnen veelal niet onder woorden brengen wat zij nodig hebben. Veel melders zijn in elk geval partieel wilsonbekwaam. Eerst nadat een beeld is gevormd over de behoeften, kan een invulling gezocht worden voor het gebrek aan zelfredzaamheid. Bij het invullen speelt ook nog eens de inzet van algemene voorzieningen en personen uit het sociale netwerk van de melder. En gaan nu leken gevraagd worden om een eigen invulling te geven?

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden