Entreeopleiding in het mbo met bindend studie advies

0

Het middelbaar beroeps onderwijs (mbo) gaat op de schop. In februari 2011 schetste minister Van Bijsterveldt de contouren in haar Actieplan mbo ‘Focus op vakmanschap 2011-2015’. De introductie van entreeopleidingen is een van de maatregelen om de kwaliteit te verbeteren. Is zo’n entreeopleiding een vloek of een zegen?

De entreeopleiding biedt ongediplomeerden de kans om in maximaal twee jaar een diploma niveau- 1 te behalen, dat toegang biedt tot de niveau-2-opleidingen, of de weg opent naar werken op dat niveau. Het niveau van onderwijs moet omhoog, ook bij taal en rekenen. De studenten krijgen tenminste 1.000 uur onderwijs per jaar. Dat blijkt vaak (te) veel voor deze studenten met veelal een hoop problemen en een beperkt uithoudingsvermogen. Wie na vier maanden onvoldoende resultaten boekt, krijgt het bindende studieadvies de opleiding te verlaten.

Alternatieven
Is de conclusie na vier maanden ‘negatief’ en de student is 18 jaar of ouder, welk alternatief is er dan nog? Shoppen langs andere entreeopleidingen, een uitkering of thuiszitten? In het voortraject, de samenwerking tussen vo, vso, praktijkschool, mbo en leerplicht/RMC zou voorkomen moeten worden dat kansloze studenten zich inschrijven. De praktijkscholen en het vso hebben de mogelijkheid leerlingen tot hun twintigste les te geven en de directe overgang naar de arbeidsmarkt te begeleiden.

Vloek én zegen
De entreeopleiding met een bindend studie advies lijkt een vloek én een zegen. De onderwijsinstellingen komen meer toe aan onderwijs en worden minder op de hulpverlenerstoel gedwongen. Tegelijkertijd dreigt een grote groep thuis op de bank te belanden. Er is daarom intensieve samenwerking nodig tussen UWV werkbedrijf, sociale diensten, RMC coördinatoren van mbo-instellingen en werkgevers. De betrokkenen moeten elkaar en de studenten serieus nemen en aanspreken op afspraken.

Meer lezen? Neem dan nu een voordelig introductieabonnement op Sociaal Bestek >>

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden