Meer meldingen van fraude bij taalscholen inburgeraars

0

Sinds afgelopen zomer is het aantal signalen van fraude bij taalscholen voor inburgeraars toegenomen. Over 87 van de 227 instellingen is een fraudemelding van uiteenlopende ernst binnengekomen. Voor de zomer stond de teller nog op 14 ‘serieuze meldingen’.

‘Het aantal meldingen is van dien aard dat er duidelijk reden is tot zorg en daarom neem ik een aantal verscherpte maatregelen, vooruitlopend op de inwerkingtreding van het nieuwe inburgeringstelsel in 2020,’ aldus minister Koolmees van Sociale Zaken. Als blijkt dat inburgeraars bij fraude zijn betrokken doordat ze samen met een taalschool hebben gehandeld, dan kan hun eventuele ontheffing of vrijstelling voor het inburgeringsexamen worden ingetrokken. Overigens is geen sprake van een verdachte stijging van het aantal ontheffingen of slagingspercentages, meldt het ministerie.

Regie gemeenten

De fraudegevoeligheid van het huidige systeem is voor Koolmees reden geweest om bij de invoering van het nieuwe inburgeringstelsel gemeenten meer regie te geven. Gemeenten krijgen een rol in de inkoop van taalcursussen voor inburgeraars en daarmee invloed op de kwaliteit van het cursusaanbod. De minister riep gemeenten eerder op om gebruik te maken van de huidige ruimte in het inburgeringsstelsel, zolang de nieuwe inburgeringswet er nog niet is.

Over Auteur

Laura Wennekes

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden