Onderhoud basisscholen in het geding

0

Het voornemen om het buitenonderhoud van basisscholen per 2015 over te hevelen van de gemeenten naar de schoolbesturen kent naast voordelen ook risico’s

Dit schrijft de Algemene Rekenkamer in een tussenrapportage.

Het gaat om financiële risico’s en gebrek aan expertise bij schoolbesturen voor (de aanbesteding van) onderhoud van de buitenzijde van de scholen. Een gelijktijdige verlaging van het Gemeentefonds met € 256 miljoen heeft het risico dat gemeenten onvoldoende nieuwe scholen kunnen bouwen.

De Rekenkamer concludeerde eerder al dat de onderwijssector te maken heeft met afnemende inkomsten en reserves. “Dit geldt niet alleen voor kleine, maar ook voor grotere schoolbesturen. Wij betwijfelen of schoolbesturen die er financieel slecht voor staan de kwaliteit van de huisvesting kunnen verbeteren”, concludeert de brief. “Op bepaalde momenten in de onderhoudscyclus van een gebouw kunnen met buitenonderhoud en aanpassing aanzienlijke bedragen gemoeid zijn, die deze percentages ruimschoots over schrijden. Schoolbesturen moeten hiervoor reserves opbouwen, aangezien de door gemeenten opgebouwde reserves niet worden overgeheveld.”
Prioriteit

De Rekenkamer ziet vooral een acuut en nijpend probleem in de gemeenten waar de laatste jaren weinig tot niet aan onderhoud van scholen is uitgegeven. Daarnaast zullen veel schoolbesturen de komende jaren moeten investeren in de aanpassing van de schoolgebouwen aan de onderwijskundige eisen van deze tijd en in energiezuinigheid. “We betwijfelen of dat mogelijk is. Het toekomstig beschikbare budget is gebaseerd op uitgaven in het verleden van gemeenten, die in de praktijk een lage prioriteit gaven aan aanpassing. Gemeenten steken in de praktijk vooral geld in het onderhoud van schoolgebouwen en minder in aanpassingen van een schoolgebouw aan de onderwijskundige visie van de school en/of de eisen van deze tijd.”

Aanbevelingen
Door de Rekenkamer wordt het rapport afgesloten met een viertal aanbevelingen

  • Ondersteun schoolbesturen met een overgangsregeling en onafhankelijke expertise
  • Definieer en evalueer kwaliteit
  • Beperk negatieve effecten uitname 256 miljoen euro
  • Voorkom onrechtmatige uitgaven van schoolbesturen aan onderwijshuisvesting

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden