Gemeenten luiden noodklok over ongelijke kansen in onderwijs

0

Gemeenten, de PO-raad, verschillende belangenorganisaties uit het onderwijsveld en andere betrokken partijen luiden de noodklok over de gelijke kansen in het onderwijs voor kinderen met een groot risico op achterstanden. Zij willen dat het kabinet de voor 2018 voorgenomen bezuiniging op het onderwijsachterstandenbeleid terugdraait en het budget verdubbelt.

“In de laatste maand voor de verkiezingen dreigt dit kabinet een historische fout te maken in het kader van gelijke kansen in het onderwijs”, schrijven de betrokken partijen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. Het kabinet koerst af op een bezuiniging van 65 miljoen euro in 2018 op het budget voor gemeenten en schoolbesturen voor onderwijsachterstandenbeleid. Ook stelt het kabinet voor om dit lagere budget op een andere manier te verdelen over de gemeenten, waardoor in de grote steden en een grote groep middelgrote steden bestaande voorzieningen om onderwijsachterstanden bij kinderen te voorkomen of weg te werken moeten worden afgebroken.

Verdubbeling noodzakelijk

Dit terwijl volgens de partijen uit een rapport van het CBS, dat in opdracht van het kabinet is gemaakt, blijkt dat verdubbeling van het budget noodzakelijk is. Het aantal leerlingen met risico op achterstanden is namelijk ruim twee keer zo groot als waar de afgelopen jaren vanuit werd gegaan. “Met de voorgenomen bezuiniging moeten scholen en gemeenten met minder middelen meer dan twee keer zo veel kinderen ondersteunen. Dat is onmogelijk en onbegrijpelijk. Zo wordt afgebroken wat de afgelopen jaren is opgebouwd en is er geen mogelijkheid om onderwijsachterstanden in het hele land aan te pakken en duurzaam op te lossen.”

Voldoende middelen

De Inspectie van het Onderwijs laat in een rapport zien dat in de grote gemeenten die extra geld hebben gekregen voor het onderwijsachterstandenbeleid, goede resultaten zijn geboekt. “Voor de G37 is de uitdaging om dit niveau vast te houden en verder te verbeteren. Het is belangrijk dat gemeenten daarbij afspraken maken met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties over de te bereiken resultaten en met elkaar in gesprek zijn en blijven over de ontwikkeling van de resultaten”.

De ondertekenaars van de brief, ook de kleine gemeenten, zeggen deze uitdaging graag aan te gaan, maar dat alleen te kunnen met voldoende financiële ondersteuning door het Rijk naast de eigen middelen. Zij roepen alle politieke partijen op om de komende jaren te zorgen voor voldoende middelen om de onderwijsachterstanden blijvend in te lopen.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden