Stand van zaken Wet passend onderwijs

2

Het Wetsvoorstel passend onderwijs ligt op 11 september voor bij de Eerste Kamer die zich er dan over uitspreekt. Voor het onderwijs en gemeenten verandert er veel.

Gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden van het onderwijs moeten overleg voeren over het ondersteuningsplan.

Bovendien wijzigt de organisatie en financiering van de zorg- en ondersteuning van leerlingen. Zorg en ondersteuning moet veel meer plaatsvinden in de klas zelf. Leerlingen worden minder apart gezet of doorverwezen naar het speciaal onderwijs. Het toerusten van de docenten en het versterken van het pedagogisch klimaat in de klas, moet voorkomen dat kinderen een 'etiket' krijgen en/of worden doorverwezen naar het duurdere speciale onderwijs. De afstemming met gemeentelijke jeugdtaken beoogt een meer integrale benadering.

VNG

De VNG gaat met de sectorraden van het onderwijs een modelprocedure formuleren. Ook gaan de VNG, PO raad en VO raad een landelijke geschillencommissie in het leven roepen. De modelprocedure én de informatie over de geschillencommissie komen dit najaar beschikbaar. Daarnaast ondersteunt de VNG gemeenten door cursussen in het land.

Over Auteur

2 reacties

  1. Ik geef toe dat ik het wetsvoorstel niet uit mijn hoofd ken. Maar welke regelgeving kan met deze nieuwe wet worden geschrapt? En verdwijnen er ook nog organisaties, of komen er alleen maar meer bij (samenwerkingsverbanden, geschillencommissies…)? Ik ga er van uit (en hoop) dat deze wetgeving het belang van het kind dient, maar of dat met weer meer regels en instanties moet?

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden