Veel scholen hebben geen ruimte voor gymles

0

Bijna de helft van de middelbare scholen heeft onvoldoende ruimte of accommodatie voor gymlessen. Op een deel van het vmbo wordt minder gymles gegeven dan als minimum wordt geadviseerd.

Dat blijkt uit een steekproef van het Mulier Instituut, dat onderzoeken over sport verricht. 455 sectieleiders lichamelijke opvoeding en 343 schoolleiders van verschillende schoollocaties zijn ondervraagd.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat 45 procent niet over voldoende accommodaties beschikt voor het geven van lichamelijke opvoeding. Een deel van de scholen heeft niet genoeg ruimte binnen, een deel niet buiten en ruim een op de tien geeft aan zowel binnen als buiten onvoldoende accommodatie te hebben.

Sinds 2005 zijn scholen niet meer wettelijk verplicht om een minimaal aantal uren gymles te geven, maar het wordt wel geadviseerd. Volgens het Mulier Instituut heeft deze verandering er over het algemeen niet toe geleid dat scholen minder lichamelijke opvoeding aanbieden, maar op het vmbo – en met name de niveaus basis- en kaderberoepsgerichte leerweg en de gemengde- en theoretische leerweg – zijn er minder lessen dan wordt geadviseerd.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.