‘Voorkom afbreken studie vanwege schulden’

0

Minister Van Engelshoven van Onderwijs wil met gemeenten in gesprek over studenten in de schuldhulpverlening. Nu moeten ze soms gedwongen stoppen met hun studie. Volgens de minister moet een jongere kunnen blijven studeren en hulp krijgen bij het oplossen van de financiële problemen.

Dat schrijft Van Engelshoven in antwoord op Kamervragen over studenten met schulden in de schuldhulpverlening. Volgens haar kunnen studenten met schulden op verschillende manieren geholpen worden, zoals met een schuldregeling en de inzet van budgetcoaches. ‘Gemeenten moeten per individueel geval integraal afwegen wat jongeren het beste perspectief geeft op zowel een schuldenvrije toekomst als een startkwalificatie. Met een startkwalificatie heb je immers meer kans op de arbeidsmarkt en een grotere aflossingscapaciteit,’ schrijft ze.

Aflossingscapaciteit

Studenten krijgen bij de gemeente soms de vraag te stoppen met hun opleiding zodat ze enige aflossingscapaciteit hebben om een goed aanbod te kunnen doen aan schuldeisers. ‘De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) stelt het hebben van aflossingscapaciteit echter niet als voorwaarde om te worden toegelaten tot de schuldhulpverlening,’ stelt Van Engelshoven. Daarom wil ze met de lokale overheden in gesprek. ‘Het uitgangspunt zou moeten zijn dat een jongere blijft studeren en daarnaast geholpen wordt bij het oplossen van de financiële problemen.’

Zorgen NVVK

De vragen werden gesteld naar aanleiding van berichtgeving van De Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK). Die maakt zich zorgen over studenten met schulden. Volgens de NVVK kwamen er vorig jaar 3400 studenten op de radar van de schuldhulpverlening: een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. De minister zegt hierover geen exacte aantallen en procenten te kunnen geven, omdat gemeentelijke schuldhulpverlening op verschillende manieren gemonitord wordt. Wel geeft ze aan: ‘Het jaarverslag NVVK 2017 liet al een stijging zien van jongeren die bij de schuldhulpverlening aankloppen. De verwachting is dat deze ontwikkeling zich doorzet.’

Subsidies

Volgens Van Engelshoven zijn er veel goede initiatieven bij gemeenten om schulden bij jongeren tegen te gaan. Ze zegt die ontwikkeling te willen faciliteren door onder andere subsidies te verstrekken aan Vakkundig aan het Werk, Schouders Eronder en het SchuldenlabNL. ‘Met de gesubsidieerde Benchmark Armoede & Schulden kunnen gemeenten daarnaast de resultaten van het armoede- en schuldenbeleid meten en vergelijken. Wat werkt hangt immers af van de lokale en individuele context.’

Innovatieve oplossingen

Op de vraag in welke steden studenten al geholpen worden door schuldhulpverleners zonder dat ze hun studie verplicht moeten stoppen, antwoordt de bewindsvrouw: ‘Wij hebben geen landelijk overzicht van de lokale voorwaarden die gemeenten stellen voor toegang tot de schuldhulpverlening of voor het treffen van een schuldregeling. Wel zien we dat gemeenten als Groningen en Den Haag innovatieve oplossingen bieden, zodat studenten hun studie kunnen afmaken en hun schulden naar vermogen kunnen aflossen.’

Actuele juridische ontwikkelingen vertaald naar de praktijk

 

Overziet u nog alle mogelijkheden die het recht u biedt om schuldsituaties op te lossen of in ieder geval niet verder uit de hand te laten lopen?

 

Het Actualiteitencongres Schuldhulpverlening stelt u in één dag op de hoogte.

 

 

Lees meer

Over Auteur

Laura Wennekes

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden