Onderzoek: Vooral bezuinigen op sociale zaken

3

Sociale zaken en de eigen organisatie zijn de meest populaire bezuinigingsposten van gemeenten. “De kaasschaaf werkt niet meer.”

Dat blijkt uit een enquête onder ruim honderd gemeentesecretarissen van adviesbureau BMC, dat ook 51 begrotingen vergeleek en gegevens van het ministerie van Binnenlandse Zaken over gemeenten die onder preventief financieel toezicht staan heeft gebruikt voor de conclusies van het onderzoek. “De kaasschaaf werkt niet meer”, schrijft het bureau. “Het is nu tijd voor fundamentele keuzen.”

De afgelopen jaren heeft 34 procent van de onderzochte gemeenten de begroting op orde gekregen door te bezuinigen via de methode van de kaasschaaf, is een conclusie. “Slechts 13 procent probeerde dit te doen via de methode van de strategische heroriëntatie.”

Artikel 12-gemeenten moeten nog meer schrapen dan ze toch al hebben gedaan de afgelopen jaren en dat wordt niet eenvoudig:

“Het beeld bij de onderzochte gemeenten laat zien dat er de afgelopen jaren bezuinigd is op: bestuursondersteuning (30%), wegen, straten en pleinen (43%), binnenhavens en waterwegen (87%), openbaar groen en openluchtrecreatie (45%), sport (39%), oudheidkunde/musea (70%), stads- en dorpsvernieuwing (55%) en bouwgrondexploitatie (57%). En dat terwijl er fors meer uitgaven gepland stonden voor de bijstandsverlening (+16%) en het minimabeleid (+34%).”

Decentralisaties
Bijna de helft van de gemeenten (43%) vindt het niet realistisch dat de gedecentraliseerde taken op het gebied van werk, zorg en jeugd per 1 januari 2015 moeten worden uitgevoerd voor de budgetten die het Rijk overdraagt. Bijna een op de vijf (18%) vindt deze ‘efficiencytaakstellingen’ helemaal niet haalbaar. Een en ander zal vooral ten kosten gaan van de dienstverlening.

Aan het eind van de rit kiezen veel gemeenten er dan maar voor om de lasten te verhogen.

Over Auteur

3 reacties

  1. Dus i.p.v de kaasschaafmethode gebruikt men nu de botte bijl methode!!! De misleidende overheidpraktijken nemen handoverhand toe, maar de politiek taal die men daarbij uitslaat is wel politiek correct. Of die beleidswijzigingen correct zijn is zeer twijfelachtig…gezien de uitkomsten van eerdere beleidswijzigingen die men als tegenvallers presenteert…en ook daarvoor de bevolking laat opdraaien. Het enige wat wel stabiel blijft is het overheidsafschuiven van de negatieve gevolgen van eigen wijzigingen naar de bevolking!!! Die daardoor steeds dieper in de problemen komt…en wat z’n weerslag toont in de tanende economie.

  2. Zolang men op dezelfde groepen mensen blijft stemmen die ons land in deze depressie hebben gebracht…dan zal er niets positiefs veranderen…ook al moeten de vele door hen uitgekraamde woorden en loze beloftes u anders doen geloven. Het is ook tijd voor actie bij de bevolking wat betreft het stemmen. Degene die nu al vele jaren aan de macht zijn geweest hebben hun ‘kunnen’ getoond…waardoor we nu leven in- en met deze misère.

  3. Maatwerk zorgt voor schulden…en de schuldhulpverlening is een ‘vangnet’. Hoe vang je dus mensen op? je verwijst simpelweg naar ‘ lenen’ of ‘afbetalen’ want tenslotte houdt men ook vol dat er gereserveerd kan worden van de bijstand. Dus degene die daar net boven zit valt net zo onder de armoedeval als een werkende. Of de gemeente daar aan denkt? Mogelijk in een flits maar de regelgeving wordt zonder enig pardon strak en stringent uitgevoerd. Zonder maatwerk voor een cliënt. Een gemeenteraad geeft daar groen licht voor. Dezelfde gemeenteraad die stelt er voor de burger te zijn. Deze expliciete verantwoordelijkheid wordt maar al te vaak aan de kant geschoven door het mandaat aan de afdeling te geven; er hoeven tenslotte geen kritische vragen meer gesteld te worden. Een screeningsinstrument zal niet helpen als aflossingen, leningen gedwongen worden plaats te vinden ondanks goed gedrag, goede houding, goede motivatie en goede vaardigheden. Zeker niet als de vaste lasten al zorgen voor minder voeding. Uitsluiting kan zelfs via een achteruitgaande gezondheid plaatsvinden om die reden. En ook dáár helpt geen budgetcursus voor..Kortom, ook de betiteling Maatwerk deugt van geen kanten! En het zenden van gelden, onge-oormerkt nog wel! wat bestemd is voor Armoedebestrijding komt nooit bij degene waar de Armoede is omdat menig gemeente juist het Armoedebeleid al heeft wegbezuinigd!

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden