Acties om ouderen langer thuis te laten wonen

2

Om ouderen ‘langer en beter thuis te laten wonen’ heeft minister De Jonge van Volksgezondheid het programma Langer Thuis gelanceerd. In het programma worden acties aangekondigd om nieuwe technologie in te zetten en zorg slimmer te organiseren, onder meer in overleg met gemeenten.

Het Rijk geeft met het programma Langer thuis ‘richting en kaders mee’, maar zal deze nader uitwerken en implementeren in nauwe samenwerking met gemeenten, zorgverzekeraars, woningcorporaties, zorgaanbieders en andere betrokken partijen zoals ouderenorganisaties. Het kabinet investeert de komende jaren ruim 340 miljoen euro in het programma. Het grootste deel daarvan gaat naar drie innovatieregelingen die onder meer de toepassing van nieuwe technologie mogelijk maken.

Afspraken met gemeenten

Het programma volgt drie actielijnen: goede ondersteuning en zorg thuis, mantelzorgers en vrijwilligers en wonen. Er worden onder meer afspraken gemaakt met zorgverzekeraars en gemeenten over lokale en regionale samenwerking. Bedoeld om professionals in de wijk als een team samen te laten werken rond kwetsbare ouderen, op basis van een persoonlijk ondersteunings- en zorgplan. Er wordt meer bekendheid gegeven aan ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers en vrijwilligers, het aanbod wordt verbeterd en het aanvragen eenvoudiger.

Wonen

Gemeenten gaan in kaart brengen hoe vraag en aanbod op het gebied van wonen voor ouderen lokaal op elkaar aansluiten en wat de lokale woonopgave is. Om ouderen te helpen geschikt te wonen, ontwikkelen gemeenten een lokale aanpak, zoals een wooncoach. Een ondersteuningsteam en het kennisprogramma helpen gemeenten volgens het plan van minister De Jonge daarbij.

Gemeenten dwingen

Ouderenorganisatie ANBO vindt het programma niet sterk genoeg en stelt dat De Jonge meer moet doen om de lokale samenwerking aan te jagen. ‘ANBO pleit al langer voor een geïntegreerde visie op leven en ouder worden, waarbij gemeenten uitgaan van wonen, zorgen en leven. Het is heel mooi dat de minister zoveel geld ter beschikking stelt, maar geld alleen is niet genoeg. De minister zal een manier moeten vinden om gemeenten te dwingen om aan de slag te gaan met wonen, wijken en welzijn. In samenwerking met lokale woningcorporaties, projectontwikkelaars én particulieren,’ aldus ANBO-bestuurder Liane den Haan in een reactie op ‘Langer thuis’.

Over Auteur

Laura Wennekes

2 reacties

  1. Avatar

    Ik heb geprobeerd om mijn ouders zover te krijgen dat ze zouden verhuizen naar een ander huis, op het moment dat ze nog konden wennen aan een nieuw huis (65-70 jaar). Een huis waar ze oud in konden worden, kleiner, met minder trappen en drempels, met zorg op afroep en voorzieningen en gezelschap in de buurt. Zouden ouderen en hun omgeving daar niet meer bij gebaat zijn?
    Het bevordert de doorstroom op de woningmarkt, gaat eenzaamheid tegen en je komt niet in de onwenselijke situatie terecht dat mensen pas verhuizen als het al een hele tijd echt niet meer gaat, naar een nieuwe omgeving waar ze niet makkelijk meer wennen.

  2. Avatar

    Hoe wenselijk is het dat ouderen langer thuis wonen. Doordat zij veelal grote woningen bezitten is er slechts beperkte doorstroom op de woningmarkt. Daar liggen ook grote uitdagingen.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden