Rol gemeenten in rendabele transformatie verzorgingstehuizen

0

Het is mogelijk om voormalige verzorgingshuizen rendabel te exploiteren als goede en betaalbare woonruimte voor ouderen met lage inkomens, als de overheid markt en zorgorganisaties niet onnodig belemmert.

Dat blijkt uit praktijkervaringen van Actiz, Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Platform31, zoals gisteren in een adviesbrief aangeboden aan minister Blok en staatssecretaris Van Rijn.

De partijen adviseren om ondernemerschap te stimuleren en bezwarende regelgeving (tijdelijk) op te heffen. Hierin zit een grote rol voor gemeenten bijvoorbeeld op het gebied van lokale heffingen, opgeworpen vanuit de lokale vraag.

 • Ontheffing kostenverzwarende regelgeving zoals bijvoorbeeld verhuurdersheffing en riool- en afvalstoffenheffing. Als voorbeeld wordt gegeven dat wanneer een verzorgingshuis een woonfunctie krijgt, zijn er nieuwe kostenverzwarende regels van toepassing. Voor hetzelfde gebouw dient bijvoorbeeld per appartement verhuurdersheffing en riool-en afvalstoffenheffing te worden betaald en vervalt de teruggave van energiebelasting. Zo zijn er meer regels die kostenverzwarend uitpakken. Uit de experimentpraktijk blijkt dat koplopers ternauwernood een kostendekkende exploitatie realiseren. Ontheffing van deze regelgeving voor de bestaande verzorgingshuizen, maakt de exploitatie gemakkelijker en kost de gemeetelijke en rijksoverheid niets
 • Geef tijdelijk financiële ruimte door bijvoorbeeld een langere vergoedingstermijn van de kapitaalslasten of een tragere afbouw van de intramurale capaciteit. Ministeries kunnen hierin bemiddelen. Als de gemeente en de lokale gemeenschap een verzorgingshuis willen behouden, zou het goed zijn om organisaties met een slechte uitgangspositie een periode enige financiële ruimte te bieden. Dan kun je denken aan bijvoorbeeld een langere vergoedingsstermijn van de kapitaalslasten of een tragere afbouw van de intramurale capaciteit. Een coulante en oplossende houding is hiervoor nodig; het zou goed zijn als de ministeries hierin kunnen bemiddelen
 • Geef een vrijstelling op passend toewijzen.
 • Behoud huurtoeslag ouderen boven aftoppingsgrens.Het investeringsrisico is lastig te nemen zonder de zekerheid van toekomstige afname zorgcapaciteit. Ministeries kunnen daarvoor in gesprek met zorginkopers en lokale partijen.

Blijf monitoren en kennis delen om goede en betaalbare oplossingen bruikbaar voor anderen te maken.

Het gehele advies is hier te downloaden.

  Over Auteur

  Reageren is niet mogelijk.

  Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

  Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

  Aanmelden