Geen geld verdienen aan schuldsanering jongeren

0

De pilot van gemeente Leiden voor schuldsanering aan jongeren is nog onderwerp van discussie binnen de gemeenteraad.

Zo wil de gemeenteraad niet dat de gemeente geld verdient aan de schuldsanering. Ook een regeling voor kwijtschelding van een eventuele restschuld leverde kritiek op.

Kwijtschelding
Met de pilot voor schuldsanering voor jongeren wil wethouder Marleen Damen dat Leiden onder bepaalde voorwaarden de schulden overneemt van 25 jongeren. De Leidse Stadsbank treft een regeling voor de totale schuldenlast en de jongeren lossen vervolgens maandelijks, over een periode van vijftien jaar, een klein bedrag af aan de gemeente. Hiervoor stelt de gemeente een fonds van 300 duizend euro in. Wie na vijftien jaar een restschuld heeft, zou kwijtschelding kunnen krijgen.

Onethisch
Een aantal partijen in de Leidse gemeenteraad reageert echter kritisch op het verdienmodel en op de kwijtschelding, meldt het Leidsch Dagblad. Zo krijgen de schuldeisers van de gemeente een lager bedrag uitgekeerd dan wat de jongeren aan de gemeente moeten betalen. De gemeente treft een betalingsregeling treft met de schuldeisers, waardoor ze maar een deel hoeft terug te betalen. Volgens wethouder Damen is dit niet onethisch, maar is het extra geld nodig om risico’s in te dekken. Er zou geen sprake van zijn dat er door de gemeente aan de jongeren wordt verdiend.

VVD, CDA en D66 zijn geen voorstander van kwijtschelding van een restschuld na 15 jaar. Terugbetalen van de gehele schuld zou juist een stok achter de deur kunnen zijn voor de jongeren om het hele traject ook af te maken.

Experiment
De wethouder benadrukt dat de pilot een experiment is. Na een jaar vindt evaluatie plaats of bijstelling nodig is in kosten, en in toelating en selectie van jongeren. Desondanks buigt de gemeenteraad zich begin september nogmaals over het plan.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.