Rotterdammers met schulden onvoldoende geholpen

0

De gemeente Rotterdam is er in de periode 2012-2015 niet in geslaagd om het aantal inwoners met problematische schulden omlaag te brengen. Dat het aantal niet daalt komt volgens de Rekenkamer Rotterdam onder meer doordat de gemeentelijke schulddienstverlening deze inwoners onvoldoende bereikt.   

Dit concludeert de Rekenkamer Rotterdam in haar rapport ‘Hulp buiten bereik’, over de effectiviteit van het gemeentelijk schulddienstverleningsbeleid. Het college van B en W heeft in een reactie op het rapport aangegeven dat de schulddienstverlening in Rotterdam beter kan en beter moet en daar ook al maatregelen op neemt.

Ingewikkeld

Slechts acht procent van de inwoners met problematische schulden dient een aanvraag voor een schuldregeling in bij de gemeentelijke Kredietbank Rotterdam (KBR). Een van de oorzaken is volgens de rekenkamer dat de gemeente de procedure om een schuldregeling aan te vragen te ingewikkeld heeft gemaakt. Inwoners die hulp vragen, krijgen te maken met te veel verschillende organisaties en meestal geen individuele begeleiding.

Actualiteitencongres Schuldhulpverlening

Problematische schuld is een groot en complex issue. Tijdens het congres wordt u in één dag op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen. Meer informatie >>

Eigen kracht

De gemeente biedt mensen met schuldproblemen wel voorlichting en ondersteuning in de vorm van groepsbijeenkomsten en groepsgewijze ondersteuning, maar dat is vaak niet voldoende. De rekenkamer concludeert dat de gemeente er ten onrechte van uitgaat dat mensen met schuldproblemen voldoende ‘eigen kracht’ hebben om hun schuldproblemen aan te pakken.

Nieuw beleid

Voor de periode 2016-2019 is door de gemeente Rotterdam een nieuw schulddienstverleningsbeleid vastgesteld. Maar volgens de rekenkamer zal ook dat nieuwe beleid weinig bijdragen aan het verminderen van inwoners met problematische schulden. De rekenkamer beveelt de gemeente daarom onder meer aan om het aanvraagproces voor een schuldregeling veel eenvoudiger te maken en om ervoor te zorgen dat hulpvragers individuele professionele ondersteuning krijgen van een vaste contactpersoon.

Overbodig

Het college vindt de meeste aanbevelingen van de rekenkamer echter overbodig, omdat daar al maatregelen op worden ondernomen. De rekenkamer vindt de verbetermaatregelen die het college heeft aangekondigd onvoldoende concreet en meent dat het college de knelpunten in de schulddienstverlening niet genoeg onder ogen ziet. Zo gaat de gemeente in het nieuwe beleid opnieuw uit van de ‘eigen kracht’ van inwoners met problematische schulden terwijl die bij die groep veelal nauwelijks aanwezig is.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden