Van Ark blijft bij verplicht aanbod schuldhulp

0

Gemeenten moeten straks verplicht een aanbod doen voor schuldhulp aan inwoners met betalingsachterstanden. Hoe dat aanbod er precies uit komt te zien, blijft een gemeentelijke keuze.

Dit blijkt uit het wetsvoorstel voor ‘vroegsignalering’ van schulden. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken stuurde het plan deze week naar de Tweede Kamer. Gemeenten zagen in een eerdere versie al een te strak keurslijf. Zo stelde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten dat de keuze om een aanbod te doen decentraal moet blijven.

Rechtszekerheid

Volgens Van Ark is dat ingewikkeld met het oog op de privacywetgeving, want die ‘eist een duidelijk omschreven wettelijke taak‘. Dat zou de enige manier zijn om met signalen over betalingsachterstanden, bijvoorbeeld van de huur of energierekening, aan de slag te kunnen. ‘Daarnaast is een uniforme aanpak belangrijk voor blijvend draagvlak bij schuldeisers en om alle Nederlanders een vergelijkbaar voorzieningenniveau en rechtszekerheid te bieden,’ aldus Van Ark in de toelichting.

Gemeenten vrezen onder meer de ‘werklast’ als gevolg van verplichte opvolging van signalen over betalingsachterstanden. Ook de Raad van State maakt zich zorgen over de uitvoerbaarheid door de ‘mogelijk substantiële toeloop naar schuldhulpverlening. Naar schatting hebben zo’n 540.000 huishoudens problematische schulden, terwijl er maar 193.000 bij de gemeenten bekend zijn.’

Maar dat moet volgens de staatssecretaris te doen zijn. ‘Vroegsignalering wordt al een aantal jaren geleidelijk op grotere schaal uitgevoerd. Gemeenten kunnen sturen op de benodigde capaciteit via de wijze waarop hulp wordt aangeboden en wie hulp aanbiedt.’ Van Ark erkent dat een ‘grotere toeloop’ het gevolg zal zijn, maar daar staat ‘efficiencywinst’ tegenover, meent zij. ‘Vroegsignalering van schulden heeft rendement, zowel binnen de gemeente als maatschappijbreed, omdat burgers eerder geholpen worden als de problemen nog niet zo groot zijn en de hulp nog relatief eenvoudig.’

Makkelijk maken

Gemeenten houden bovendien ‘vrijheid in de wijze waarop hulp wordt aangeboden en vrijheid bij het bepalen van de inhoud en de organisatie van de hulp’. Van Ark wil ook samenwerken met gemeenten om de ‘invoering en opschaling van vroegsignalering makkelijk te maken’. Veel gemeenten bieden al schuldhulp op basis van gemelde betalingsachterstanden, maar de wettelijke basis daarvoor ontbreekt nu nog.

Over Auteur

Richard Sandee

Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring als journalist op het gebied van openbaar bestuur. r.sandee@sdu.nl

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden