Wetsvoorstel ter bescherming schuldenaar

1

Minister Dekker voor Rechtsbescherming heeft een wetsvoorstel opgesteld om te voorkomen dat mensen met schulden onder het bestaansminimum terechtkomen. ‘Ook als er beslag wordt gelegd op een bankrekening moet iemand geld overhouden om van te leven,’ vindt de bewindsman.

Dekker wil met het wetsvoorstel het bestaansminimum van schuldenaren beter beschermen. Hij stelt onder meer voor om de beslagvrije voet, zoals deze al geldt voor beslag op het loon of de uitkering van de schuldenaar, ook voor de bankrekening in te stellen. Door een deel van het tegoed het beslag te vrijwaren, kan de persoon met schulden in zijn levensonderhoud blijven voorzien.

Verder wil Dekker dat er geen beslag wordt gelegd ‘als redelijkerwijs voorzienbaar is dat de kosten de baten overtreffen’. Gedwongen verkoop levert in zo’n geval niets op en leidt alleen maar tot een hogere schuld, omdat allerlei bijkomende kosten voor rekening van de schuldenaar zijn. Het voorstel is voor advies naar verschillende instanties gestuurd.

Gemoderniseerd

In het wetsvoorstel wordt verder een aantal zaken met betrekking tot in beslagneming gemoderniseerd. De verouderde lijst waarop staat wat wel en niet in beslag mag worden genomen is aangepast en bij de tijd gebracht. En de minister wil de verkoop van inbeslaggenomen spullen via internet mogelijk maken. ‘Er kan een breder publiek worden bereikt dan bij verkoop via de huidige, traditionele methode van zaalveiling. Het leidt tot meer transparantie en kan bijdragen aan een hogere opbrengst tegen lagere kosten.’

Over Auteur

Laura Wennekes

1 reactie

 1. Avatar

  Goed om een plan op te stellen.
  Een actiepunt om mee te nemen is het registreren in een centrale database van de totale schulden, uitgesplitst naar soort schuld.

  Binnen het BKR worden wel de aangegeven financiële verplichtingen van leningen geregistreerd (en de achterstanden daarvan), maar waar worden de betalingsachterstanden (ook een soort van opgenomen financiering in de vorm van een krediet bij een ‘leverancier’) van bv > 3 maanden geregistreerd?
  Denk aan bv betalingsregelingen bij Belastingdienst, Gemeente, Zorgverzekeraar maar ook aan bv de energieleverancier(s).

  Doel is om hierdoor overcreditering tegen te gaan.

  Want mocht je betalingsregelingen bij bv Belastingdienst en Zorgverzekeraar, energieleverancier hebben, en dat is niet voor niets denk ik dan maar, dan kun je wel een telefoonabonnement met telefoon aanschaffen of een persoonlijke lening of doorlopend krediet bij een financiële instelling (bv bank).

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden