Tijdelijke opvang bedreigde asielzoeker

0

Kwetsbare asielzoekers, bijvoorbeeld bedreigde homo’s of christenen, kunnen indien nodig tijdelijk in een aparte vleugel van een opvang worden geplaatst. Ze kunnen ook elders worden opgevangen. Het gaat om maatwerk, benadrukt staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) donderdag.

Een aparte opvang voor bepaalde categorieën is niet nodig, aldus Dijkhoff. Hiervan zou een verkeerd signaal uitgaan, vindt de bewindsman. Dat past niet bij de manier ,,waarop wij in Nederland samenleven.” Hij legt daarmee een oproep van de Tweede Kamer naast zich neer.

De staatssecretaris vindt dat iedereen zich veilig moet voelen in de opvang. Het kan immers niet zo zijn dat je je land ontvlucht, op zoek gaat naar veiligheid en dan gediscrimineerd of lastiggevallen wordt in een opvanglocatie, aldus Dijkhoff.

Hij komt wel met aparte, sobere opvang voor asielzoekers die crimineel zijn of overlast veroorzaken. Op deze manier worden zij geïsoleerd en gestraft voor hun gedrag en kunnen de andere asielzoekers veilig in de opvang verblijven, aldus Dijkhoff. Met het aparte regime komt hij wel tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer.

VluchtelingenWerk is het met Dijkhoff eeens. Het heeft volgens een woordvoerster geen zin om mensen met veel problemen bij elkaar te zetten, want dat leidt alleen maar tot wrijving. ,,Als er in de opvang wordt gezorgd voor rust, privacy en duidelijkheid, is dat al een goede basis. Waar nodig in individuele gevallen kun je iemand wel tijdelijk een veilige aparte plek bieden, maar dat moet inderdaad maatwerk zijn.”

Bij de strengere opvang moeten de asielzoekers zich mogelijk dagelijks in plaats van wekelijks melden, wordt zakgeld geschrapt en moeten zij verplicht meedoen aan bijeenkomsten die gericht zijn op gedragsverandering. Het aparte regime komt naast de sancties die de opvangorganisatie COA al kan opleggen, bijvoorbeeld het ontzeggen van opvang of het inhouden van leefgeld.

,,Dit is precies waar de VVD om heeft gevraagd”, aldus het liberale Kamerlid Malik Azmani. Hij pleitte voor het aparte regime voor overlastveroorzakers, maar ziet niets in gescheiden opvang van bedreigde asielzoekers. ,,Asielzoekers die zich niet kunnen gedragen moeten de consequenties van hun daden ondervinden. Zij moeten apart worden gezet, niet de slachtoffers. In onze samenleving leven homo’s, hetero’s en verschillende geloven naast elkaar en zijn man en vrouw gelijk. Daar moeten nieuwkomers zich aan aanpassen.”

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.