Asscher: multiculturele samenleving heeft grenzen nodig

0

Jonge Marokkaanse en Antilliaanse mannen zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteit, erkent de minister. Ook de integratie van EU-migranten is reden tot zorg. “De verplichting om je in te spannen is sterker voor migranten.”

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken geeft zijn kritische visie in een brief aan de Tweede Kamer. Het uitgangspunt is het “verinnerlijken van de waarden” zoals die gelden in Nederland.

De vrijheid van godsdienst geldt dus voor alle religies maar dat binnen de grenzen van de rechtsstaat. Als het gaat om de islam schrijft Asscher het wel te begrijpen dat mensen deze geloofsovertuiging als een bedreiging zijn gaan zien. Tegelijkertijd is dat zorgwekkend, omdat het de stabiliteit van de samenleving bedreigt.

“Het kabinet stelt grenzen al kernwaarden en belangrijke verworvenheden van de Nederlandse samenleving worden bedreigd”, schrijft de minister.

Excessen
De focus ligt op Nederlanders met een migrantenachtergrond, die onder druk staan van hun culturele gemeenschap. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die afstand willen nemen van hun geloof of jonge vrouwen en homo’s die in hun ontwikkeling worden belemmerd door groepsdruk. “Het is niet aanvaardbaar als opvattingen over de rol en positie van mannen en vrouwen of over het recht op zelfbeschikking uitmonden in onderdrukking en geweld.”

Huiselijk geweld, huwelijksdwang of homofoob geweld – de PvdA-minister benoemt de schaduwkanten van de multiculturele samenleving. Dit op basis van meerdere onderzoeksrapporten. Het kabinet wil de uitwassen van mensen die zich weigeren aan te passen aan de leidende cultuur begrenzen, waar met cultuur in de eerste plaats de rechtsstaat wordt bedoeld.

“Het is zorgwekkend dat het voor veel Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond nog altijd een vreemd land is”, concludeert de brief aan de Kamer. En de feiten stemmen ook niet gerust. Er is al jaren spraken van een afnemend aantal verdachten van criminaliteit; toch loopt de oververtegenwoordiging van Marokkaanse en Antilliaanse Nederlanders op. Het gaat dan vooral om jongens en jonge mannen, die zelf verantwoordelijk moeten zijn voor hun gedrag, “maar ook de ouders laten steken vallen bij het opvoeden”.

Juist de ouders moeten grenzen stellen aan het gedrag van hun kinderen dat niet helpt bij het wortelen in de samenleving.

EU-migratie
Ook de hoge afhankelijkheid van uitkering van Marokkaans-Nederlandse en Antilliaans-Nederlandse jongeren is reden tot zorg, wat ook zeker voor Somalische migranten, en het is “nog onzeker hoe de integratie van nieuwe groepen migranten, waaronder migranten uit de EU, zal verlopen”. Hiermee raakt de brief de kern van het betoog. Meer integratie leidt volgens Asscher tot een hogere deelname aan de arbeidsmarkt en minder overlast en criminaliteit.

Ook de samenleving als geheel moet zich hiervoor inzetten, vooral als het gaat om het bestrijden van discriminatie door werkgevers, maar “de verplichting is sterker voor migranten”, schrijft de minister.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden