Begeleiding statushouders naar werk start eerder

0

Gemeenten beginnen tegenwoordig eerder met de begeleiding van statushouders naar werk. Al gaat het vooralsnog om kleine percentages waarbij dat snel lukt. Door taal- of gezondheidsproblemen is er vaak veel begeleiding nodig om statushouders met succes uit de bijstand te krijgen.

Afgelopen jaar hebben gemeenten volop ingezet op manieren om statushouders beter te begeleiden naar werk, constateert het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) in een onderzoek naar het lokale beleid in Nederland. Uit de cijfers blijkt dat gemeenten 8 procent van de vluchtelingen vorig jaar naar betaald werk wisten te begeleiden. Nog eens 12 procent volgt een opleiding, en een kwart doet vrijwilligerswerk dat mogelijk uitzicht biedt op een betaalde baan. Ongeveer evenveel mensen doen vrijwilligerswerk dat vooral is gericht op meedoen in de maatschappij.

Actiebereidheid
In totaal leverde twee derde van alle gemeenten gegevens aan voor het onderzoek van KIS. De gemeenten ,,voelen de urgentie en hebben een grote actiebereidheid’’, schrijft het kennisplatform in haar rapport. Dat is ook hard nodig volgens de onderzoekers, want zonder extra ondersteuning komt de grote meerderheid van de statushouders niet uit de bijstand.

Ruim een op de drie vluchtelingen is nog niet bemiddeld richting de arbeidsmarkt. Voor een deel komt dat doordat gemeenten nog niet zo ver zijn, maar in andere gevallen spreken mensen bijvoorbeeld de taal nog te slecht of staan gezondheidsproblemen in de weg. Ook blijkt arbeidsbemiddeling van vrouwen vaak moeilijker dan van mannen. Belangrijkste reden is een traditionele rolverdeling: de vrouwen zorgen voor het huishouden en de kinderen, de mannen zoeken werk buitenshuis.

Nieuwe bewoner
Het KIS signaleert dat gemeenten eerder beginnen met de begeleiding. Toen hetzelfde onderzoek vorig jaar werd gedaan, bleken gemeenten daar vaak nog mee te wachten totdat iemand zijn inburgering had afgerond. Nu begint de meerderheid op het moment dat een statushouder in de gemeente komt wonen.

VluchtelingenWerk Nederland is bezorgd over het tijdelijke karakter van veel regelingen die de gemeenten hebben opgezet. De organisatie pleit voor een ‘vluchtelingen-integratieakkoord’ tussen gemeenten, de rijksoverheid, werkgevers en maatschappelijke organisaties. Zij moeten ervoor zorgen dat de ondersteuning niet te vroeg stopt. ,,Alleen op lange termijn kunnen de investeringen zich uiteindelijk uitbetalen”, stelt VluchtelingenWerk.

(Bron: KIS / ANP)

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden