Kamer wijzigt Wet werken naar vermogen

0

De Tweede Kamer heeft vier moties aangenomen om de nieuwe Wet werken naar vermogen aan te passen.

De wet is het omstreden deel van het bestuursakkoord tussen

het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het akkoord is

geaccepteerd, maar zonder het onderdeel werk. Door verschillende meningen over

het uitkomst van de stemming tijdens het jaarcongres van de VNG is momenteel

onduidelijk wat de status van het gehele onderhandelaarsakkoord is.

Bestuursakkoord

Er is geen akkoord”, volgens minister Piet Hein Donner van

Binnenlandse Zaken. “Er is wel degelijk een akkoord”, vindt Annemarie

Jorritsma, herkozen voorzitter van de vereniging. Het is in ieder geval ook een

kwestie
tussen het kabinet en de Kamer.

De Kamer roert zich dan ook. De collectieve

arbeidsovereenkomsten mogen niet algemeen verbindend zijn als er geen afspraken

worden gemaakt over mensen met een arbeidsbeperking. Op deze manier wil een

meerderheid van de Kamerleden meer verantwoordelijkheid van werkgevers

afdwingen.

Sociale werkvoorziening

Een andere motie gaat over de onzekerheid rond het

herstructureringsfonds voor de Wet sociale werkvoorzieningen (Wsw). Op korte

termijn moeten er, in overleg met de VNG, evaluatiecriteria komen voor dit

fonds voor de sociale werkplaatsen.

Verder moet het kabinet het advies van de toekomstige,

onafhankelijke commissie meer invloed geven. Als de commissie adviseert dat

extra middelen nodig zijn, dan moet dit advies veel gewicht krijgen, vindt de

Kamer.

De motie over de studieregeling

binnen de Wajong is aangehouden (PDF).

Volg Gemeente.nu via Twitter.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden